Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for vann

0
637

22 mars 2009

Vann er vår mest dyrebare naturressurs. Mer enn noen gang må vi arbeide sammen for å bruke den på en fornuftig måte. Mens verdens økende befolkning konsumerer mer ferskvann, gjør klimaendringene at vann er mindre tilgjengelig i mange regioner når isbreer forsvinner, nedbør blir mindre forutsigbart, og oversvømmelser og tørke blir mer ekstreme. Å forvalte vannet mer varsomt, og å balansere de forskjellige behovene for det, er nødvendig.

Store mengder av vannet på jordkloden, både over og under bakken, er delt. 40 prosent av verdens befolkning lever i en av de 263 tilsigsfeltene som deles av to eller flere land. Bekymring over muligheten for voldelige konflikter er en gjenganger i diskusjoner om delte begrensede vannressurser. Men selv om vann potensielt kan opptre som en katalysator i konflikter mellom stater og samfunn, viser tidligere tilfeller at det motsatte ofte skjer. Samarbeid, ikke konflikt, er den mest vanlige reaksjon fra mennesker som står ovenfor konkurrerende krav.

Under temaet ”Felles vann, felles muligheter”, framhever verdens vanndag i år hvordan grenseoverskridende vannressurser kan opptre som en samlende kraft. Det eksisterer minst 300 internasjonale vannavtaler verden over, ofte mellom parter som ellers er uenige. Disse avtalene viser delte vannressursers potensial til å fremme tillit og fred. Politisk vilje, et fleksibelt politisk rammeverk, sterke institusjoner og en inkluderende tilnærming vil hjelpe oss til å bygge videre på dette grunnlaget til fordel for alle.

På denne internasjonale vanndagen vil jeg oppfordre regjeringer, sivilsamfunnet, privat sektor og alle aktører til å erkjenne at vår felles framtid er avhengig av hvordan vi forvalter våre dyrebare og begrensede vannressurser.