FN fordømmer menneskerettighetsbrudd i Ukraina

0
888


15. APRIL, 2014 – Feilinformasjon, propaganda og oppfordring til hat bør bli adressert umiddelbart i Ukraina, for å unngå ytterligere eskalering av situasjonen. Dette oppfordrer en ny menneskerettighetsrapport fra FN som ble publisert i dag.

Rapporten fra Kontoret til høykommissæren for menneskerettigheter ser på de bakenforliggende årsakene til protestene som har foregått siden november 2013. Korrupsjon, økonomiske ulikheter, straffefrihet for menneskerettighetsbrudd utført av sikkerhetsstyrkene og svak rettsikkerhet er noen av årsakene som identifiseres. Rapporten ser også på menneskerettighetssituasjonen i Krim, blant annet i lys av folkeavstemmingen 16. mars, og gir råd om veien videre.

«Det som er tydelig i våre funn er at det er et kritisk behov for å sikre respekt for rettsikkerhet og menneskerettigheter i Ukraina og garantere sikringen av menneskerettigheter for alle, inkludert minoriteter», sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay.

Rapporten analyserer hendelser frem til 2. april 2014. Den trekker også paralleller mellom det som skjedde i Krim og hendelsene som skjer i østlige Ukraina. «I østlige Ukraina, hvor en stor russisk minoritet er bosatt, er situasjonen spesielt anstrengt», beskriver rapporten. «Det er viktig å handle for å bygge tillitt mellom regjeringen og befolkningen og blant ulike lokalsamfunn, for å forsikre alle Ukrainas innbyggere om at deres bekymringer blir adressert».

Informasjonen som er samlet så langt indikerer at 121 mennesker ble drept i voldelige sammenstøt i perioden desember 2013 – februar 2014. De fleste sakene involverer grov vold, tortur og annen inhuman og nedverdighende behandling. Berkut, en ukrainsk spesialpolitistyrke, sies å være ansvarlig for overgrepene.

Rapporten oppfordrer at myndighetene i Krim bør offentlig fordømme alle angrep på menneskerettighetsforsvarere, journalister og medlemmer av opposisjonen, og sikre at gjerningspersonene ansvarliggjøres.

«Det er behov for korrekte fakta fra bakkeplan for å unngå at radikalt ulike versjoner av virkeligheten blir utnyttet til politiske formål. Mennesker behøver troverdige kilder slik at feilaktig informasjon og oppfordring til hat kan pareres», legger Pillay til.

Nylig oppdatert bakgrunnsinformasjon om Ukraina er tilgjengelig her: