Verdens tobakkfrie dag: Tobakksindustrien må stanse manipuleringen av barn og unge

0
883

I forbindelse med Verdens tobakkfrie dag, lanserer Verdens helseorganisasjon (WHO) en ny informasjonskampanje rettet mot skolelever fra 13-17 år, som skal hjelpe dem med å avsløre de triks og knep som nikotin- og tobakksindustrien bruker for å gjøre barn og unge avhengige av sine produkter.

For å erstatte de åtte millioner mennesker som årlig dør av tobakk- og nikotinprodukter, retter tobakksindustrien i økende grad sin markedsføring mot barn og unge.

WHOs markering av Verdens tobakkfrie dag 31. mai retter i år oppmerksomheten mot hvordan tobakksindustrien manipulerer barn og unge. Kampanjematerialet inkluderer klasseromsaktiviteter som skal gjøre skoleelever oppmerksomme på hvordan industrien prøver å lure dem til å bli avhengig av deres produkter. Det inneholder også en opplysningsvideo, en faktasjekk-quiz og ulike oppgaver som kan gjøres i hjemmelekse.

Fra WHOs kampanje for å stanse røyking blant barn og unge.

WHOs kampanje avslører hvordan tobakksindustrien benytter seg av fester og konserter for å gjøre unge mennesker interessert i produktene deres, og hvordan de forsøker å tiltrekke seg barn og unge ved å tilby E-sigaretter med smakstilsetninger som godteri og tyggegummi, eller plassere produktene sine i populære ungdomsserier på TV og internett.

Les også: Finlands effektive lovgivning stopper farlig røyketrend 

Selv under COVID-19-pandemien har tobakksindustrien markedsført sine produkter. Disse er skadelige for lungene og gjør derfor mennesker dårlige utrustet til å motstå koronaviruset. Nikotin- og tobakksindustrien har distribuert gratis smittevernsmasker med egen logo på og har tilbudt hjemmelevering av sine produkter. De har også forsøkt å innlemme nikotin- og tobakksprodukter på listen over «essensielle varer».

Røyking skader lunger og andre organer og gjør det vanskelig for dem å ta opp den oksygen de avhengige av for å fungere skikkelig.

– Det er svært viktig å spre kunnskap blant ungdommen siden nesten 9 av 10 røykere begynner uvanen før 18-årsalderen. Vi vil utstyre de unge med den kunnskapen de trenger for å kunne ta til motmæle mot manipulasjonen som tobakksindustrien bedriver, sier Ruediger Krech, WHO leder for promotering av god helse.

Fra WHOs kampanje for å stanse røyking blant barn og unge.

Over 40 millioner mennesker fra 13 til 15 år har allerede begynt å bruke tobakk. For å nåfrem til barn og unge med sitt budskap, har WHO også lansert en danseutfordring på TikTok og har bedt sine partnere innen sosiale meder, som Pinterest, Tinder, YouTube og TikTok, om å spre informasjon om nikotin- og tobakksindustrien.

WHO oppfordrer alle sektorer til å bidra for å stanse nikotin- og tobakksindustriens manipulasjonstaktikker rettet mot barn og unge. For eksempel bør skoler takke nei til å bli sponset av tobakksindustrien og bør heller ikke ta imot talere eller foredragsholdere fra denne industrien. Likeledes bør kjendiser og influencere takke nei til denne typen sponsing, og TV-programmer og filmer bør ikke vise karakterer som røyker sigaretter eller E-sigaretter.

Videre oppfordrer WHO nasjonale myndigheter og finanssektorer til å la være å investere i nikotin- og tobakksindustrien, og at nasjonale myndigheter forbyr alle former for reklame for skadelige nikotin- og tobakksprodukter.

Ved hjelp av strenge lover kan land beskytte barna fra å bli utnyttet av nikotin- og tobakksindustrien. Særlig viktig er det å få på plass lovverk som regulerer bruken av E-sigaretter som blir stadig mer populært blant unge mennesker.

Lenker:
Mer informasjon om WHOs informasjonskampanje 
Mer informasjon om WHOs oppfordring til å sette aldersgrenser på film og TV-serier som inneholder nikotin- og tobakksprodukter
Mer informasjon om hvilke taktikker tobakksindustrien har benyttet seg av under COVID-19-pandemien