Rio+20: «Nå starter arbeidet»

0
636
Road ahead

Road ahead
«Talene er over. Nå begynner arbeidet» , sa Ban Ki-moon ved avslutningsseremonien av det tre dager lange toppmøtet i Rio de Janeiro, Brasil.

Generalsekretær Ban Ki-moon har oppfordret verdens ledere til å bygge videre på de forpliktelser som ble inngått under FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) for å oppnå økonomisk, miljømessig og sosial velstand for mennesker over hele verden.

«Rio+20 har bekreftet fundamentale prinsipper , fornyet essensielle forpliktelser, og gitt oss en retning, tilføyde han. «Alt fra regjeringer til verdens største firmaer, fra filantropiske organisasjoner til unge frivillige, er de del av en voksende global bevegelse for forandring.»

Rio+20 ble besøkt av mer enn 100 statsledere og tusenvis av representanter fra ikke-statlige organisasjoner (NGOs), private sektor og sivilsamfunnet. Alle forsøkte å hjelpe til med å utforme ny politikk for å promotere global velstand, redusere fattigdom og fremme sosial rettferdighet og beskyttelse av miljøet.

I sin kommentar til seremonien sa FN-sjefen at han også var blitt oppmuntret av de mer enn 700 konkrete forpliktelser registret ved konferansen fra regjeringer, bedrifter, industrien, finansielle institusjoner og sivilsamfunnet, samt andre grupper.

Omkring 513 milliarder dollar i støttemidler ble forpliktet under Rio+20 på forskjellige områder, herunder energi, matvaresikkerhet, adgang til drikkevann og ivaretakelse av havet.

Et nøkkelelement ved Rio+20 var sluttresultatsdokumentet kalt «Fremtiden vi vil ha», underskrevet av medlemsstatene etter forhandlingene.

Sluttdokumentet oppfordrer til en rekke handlinger. Disse handlinger inkluderer å stifte bærekraftige utviklingsmål, som presist beskriver hvordan en grønn økonomi kan bli brukt som et verktøy for å oppnå bærekraftig utvikling, og styrkelsen av FNs miljøprogram (UNEP).

Mer enn 40.000 mennesker, herunder parlamentarikere, ordførere, FN-embetsmenn, administrerende direktører og sivilsamfunnets ledere, tiltok under Rio+20 fra 20-22. juni.

Over 50 millioner mennesker fra hele verden deltok også i konferansen via sosiale medier, hvor de kunne komme med kommentarer, holdninger og ideer. Dette gjorde sosiale medier til en viktig del av å skape en samtale om bærekraftig utvikling både i forkant og under konferansen.

«Vår jobb er å skape en kritisk masse, en uimotståelig fremdrift. Dette fordi veien foran oss er lang og hard, bemerket Ban Ki-moon. «Rio+20 har gitt oss en solid plattform til å bygge videre på. Og konferansen har gitt oss verktøyene til å bygge med. Arbeidet starter nå».

Foto: Piero Sierra 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)