Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen mot atomprøvespregning

0
639
alt

FORENTE NASJONER

 

alt

29. August 2010

På FNs 64. generalforsamling i 2009, foreslo Kasakhstanske myndigheter å opprette en internasjonal dag mot atomprøvespregning. Forslaget var svært populær blant FNs medlemsland, og reflekterte det internasjonale samfunnets erkjennelse av faren atomprøvespregning konstituerer. 

Den første markeringen av dagen er 29. august 2010. Det var denne datoen Kasakhstans president stengte atomprøvespregningsplantasjen i Semipalatisk i 1991. Sovjetunionen hadde sprengt 465 atomvåpen på plantasjen, noe som resulterte i store ødeleggelser på den omkringliggende naturen. Kasakhstanske myndigheter innførte forbud mot atomvåpen, og undertegnet avtalen om en atomvåpenfri sone i Sentral-Asia. I dag er Semipalatinsk et symbol på at en atomfri verden er oppnåelig. 

Den internasjonale konferansen om ikke-spredningsavtalen var en suksess, og den understreket betydningen av nedrustning av atomvåpen. Toppmøtet om atomvåpen og sikkerhet i Washington D.C. viste at det blir gjort fremgang.

Initiativrike toppledere og det sivile samfunn viser veien til hvordan man kan redusere antall våpenlagre og endre politikken på dette området.  

På markeringen av den første internasjonale dagen mot atomprøvesprengning, ser jeg frem til et globalt samarbeid som kan fjerne trusselen atomvåpen konstituerer. Dette innebærer økt bruk av økonomiske ressurser og ikrafttredelsen av ikke-spredningsavtalen.

Vi kan ikke overlate problemet til den kommende generasjonen, men vi må alle gjøre en innsats for å skape en tryggere og sikrere verden.