FN-konferanse om kvinner og likestilling. Signer oppropet mot vold mot kvinner!

0
656

FN-kommisjonen for kvinners stilling arrangerer den 24. februar til 7. mars 2008 sin 52. samling for å evaluere fremgang innen kjønnsrelaterte saker, og vedta resolusjoner for å fremme likestilling og kvinners posisjon verden over. Det prioriterte temaet for denne samlingen er ”Finansiering av likestilling og bemyndigelse av kvinner”, men konferansen skal også ta for seg kjønnsperspektiv på klimautfordringer, samt kvinners deltagelse i konflikthåndtering med mer.

Konferansen finner sted i New York, og avsluttes dagen før den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Temaet for denne dagen blir i år noe av hovedtemaet for konferansen: ”Finansiering av likestilling”.

Les mer om UNIFEM (UN Development Fund for Women) og konferansen, og signer oppropet mot vold mot kvinner her (ledet an av Goodwill ambassadør Nicole Kidman).