Teknologi ser ferdigheter over kjønn

Jenter og kvinner er mindre tilbøyelige enn gutter og menn til å bruke Internett eller en mobiltelefon globalt. Dette gjelder spesielt i utviklingsland. Mangelen på digitale ferdigheter er en av grunnene til dette. Jenter og unge kvinner må tilegne seg ferdigheter til å forstå informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å blomstre i vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM). 27. april markerer den internasjonale dagen for jenter i IKT, under temaet «Digital Skills for Life».

IKT-kompetanse er en nødvendighet

– Hvis ikke flere jenter og kvinner blir med i disse yrkene, vil maktforholdene i verden forbli svært mannsdominerte, har FNs generalsekretær António Guterres uttalt.

GIRLSINICT
Den internasjonal dagen for jenter i IKT retter oppmerksomheten mot det kritiske behovet for flere jenter og kvinner i IKT-feltet. © FN

I dagens digitaliserte og globaliserte verden er IKT-ferdigheter en nødvendighet i de fleste sektorer. I 2015 ble det anslått at IKT-ferdigheter vil være nødvendig for 90 prosent av fremtidige jobber. Teknologisektoren er en av bransjene som vokser raskest globalt, og har enorme muligheter for kvinner med de nødvendige ferdighetene. Dessverre fortsetter stereotyper, diskriminering og kjønnsnormer å frata jenter muligheten til å utmerke seg innen dette feltet fra en ung alder. Om de ikke er en del av den digitale revolusjonen, risikerer de å bli akterutseilt.

Kvinner og jenter må være en del av den teknologiske revolusjonen

En viktig drivkraft for likestilling og styrking av kvinner er at de utvikler tekniske ferdigheter. I en stadig mer digitalisert verdensøkonomi har det digitale skillet mellom kjønnene alvorlige konsekvenser for jenter og kvinners rettigheter. For å bygge bro over dette gapet må vi legge til rette for lik tilgang til digital teknologi og internett for jenter og kvinner, oppmuntre og investere i dem slik at de kan utvikle IKT-ferdigheter, og gjøre det mulig for dem å innta lederroller innen teknologi.

GIRLSINICT
Informasjonskommunikasjonsteknologifeltet er dominert av menn. Kvinner har bare 25 prosent av jobbene innen teknologi. © FN

To inspirerende historier for å feire jenter i IKT

Jenter og kvinner over hele verden bryter barrierer og optimaliserer muligheter i dagens digitale verden. Blant andre rollemodeller er Jakomba Jabbie en av de mest vokale talskvinnene for utdanning av alle jenter i Gambia, spesielt innen vitenskap og teknologi.

Hun ønsker å jobbe med robotikk og bli romfartsingeniør, og har grunnlagt en robotklubb på skolen sin for å oppmuntre flere jenter til å satse på vitenskap og teknologi. – Hvis vi ikke er utdannet, vil vi ikke kjenne våre rettigheter og ansvar. Jabbie understreker behovet for kulturell endring, ettersom familier og lokalsamfunn ofte forbyr jenter å søke karrierer innen vitenskap og teknologi.

GIRLSINICT
Jakomba Jabbie. © UN Women/Ryan Brown

Styrker jentene i flyktningleiren Kakuma

Mer enn 130 millioner jenter mangler tilgang til utdanning på en global skala. Kakuma er et av stedene hvor unge kvinner har ulik tilgang til utdanning og kompetanseutvikling, spesielt innen IKT.

Kakuma flyktningleir ligger i det nordvestlige Kenya. Angelina Jolie School er den eneste internatskolen for jenter i leiren, og opptaket er ekstremt konkurransedyktig. For de som klarer å komme inn på skolen, er det en unik mulighet til å fokusere på utdanning. Mange av studentene bruker internett for første gang og lærer maskinvare og programvare. De koder dataspill, og noen av dem har som mål å lage en app som lærer jenter på landsbygda å kode.

Studentene brenner for jenters rett til utdanning og like muligheter, men de møter mange hindringer.  – Når jenter kommer hjem fra skolen, legger de igjen bøkene og går på kjøkkenet for å lage mat og gjøre husarbeid. Så de får ikke tid til å studere, forklarer Nyman Gai, en av studentene.

GIRLSINICT
Studentene Umohoza Hurlarain, Nyamam Gai Gatluak og Mumina Khalif ved Angelina Jolie Primary School. © UN Women/Ryan Brown

En lys, digital fremtid for alle

Å lukke det digitale kjønnsgapet vil gi betydelige forbedringer i livene til kvinner og jenter og deres bidrag til samfunnet. Vi må oppmuntre og gi jenter rom til å utmerke seg i studier og karrierer innen realfag. Mange jenter har talenter innen alle slags vitenskapelige felt, men inngrodde kjønnsstereotyper gir dem store utfordringer. Som et resultat av dette tviler mange jenter på deres evne til å lykkes, og mister interessen. Det er viktig å vise verden hvordan jenter kan bidra til innovasjon og teknologi, og dermed forandre verden.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19