FN sier at «verden ser til EU for å vise vei»

FNs generalsekretær António Guterres har uttrykt sin takknemlighet overfor EU for deres bidrag til løsninger på verdensutfordringene, «fra klimatiltak til bærekraftig utvikling, fra fred og sikkerhet til menneskerettigheter og likestilling».

I en tale til pressen ved starten av den andre høynivådialogen mellom EU og FN i Brussel understreket Guterres behovet for multilateralt samarbeid for å håndtere globale utfordringer som klimaendringer, konflikter og økonomisk gjenoppbygging etter pandemien.  

«Den russiske invasjonen av Ukraina har rystet regionen og verden. Klimaendringene rammer de landene som har bidratt minst til å forårsake dem. Utallige mennesker på flukt fra konflikt, forfølgelse og fattigdom er overlatt til døden», sa generalsekretæren og la vekt på at disse krisene understreker behovet for multilateralisme.  

Ursula von der Leyen-António Guterres-EU-FN
Guterres og von der Leyen diskuterte blant annet klimaendringene, den russiske invasjonen av Ukraina og den økonomisk gjenoppbygging etter covid-19-pandemien. © Miranda Alexander-Webber/UNRIC.

Han pekte på den ujevne økonomiske gjeninnhentingen etter covid-19 som en kilde til global mistillit, særlig mellom vesten og det globale sør. Han etterlyste også en omlegging av det globale finanssystemet for å gjøre det mulig å nå FNs bærekraftsmål.

Når det gjelder klimaendringene, gjentok han sitt krav om en klimasolidaritetspakt og oppfordret rike land til å mobilisere ressurser for å støtte fremvoksende økonomier i arbeidet med å redusere utslippene. Dette for at 1,5-gradersmålet kan holdes innen rekkevidde. Guterres var glad for EUs løpende støtte til dette arbeidet.

Generalsekretæren understreket også nødvendigheten av internasjonale tiltak for ny teknologi, inkludert kunstig intelligens. Han etterlyste felles overvåkings- og styringsverktøy for å sikre at teknologien tjener menneskerettighetene og det felles beste.  

«Verden ser til EU for å vise vei», la han til. gruppebilde-EU-FN-høynivåmøte-Brussel

Gruppebilde av lederne i FN og EU som deltok på høynivåmøtet. © Miranda Alexander-Webber/UNRIC.

Høynivådialog mellom EU og FN  

FN-sjef António Guterres og en delegasjon av FN-tjenestemenn deltar i den andre høynivådialogen mellom EU og FN.  

Høynivådialogen mellom EU og FN er blitt en årlig begivenhet som illustrerer hvor viktig partnerskapet mellom de to institusjonene er. Diskusjonene vil omfatte et bredt spekter av temaer, deriblant klimaambisjoner og fred og sikkerhet. I tillegg vil temaer som den digitale omstillingen, gjennomføring av bærekraftsmålene og reformer av den internasjonale finansarkitekturen bli tatt opp.

Les også: 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19