FN sin flyktningpris

0
633

FN sin flyktningpris 2007 går til Katrine Camilleri, ein 37 år gamal adokat som arbeider for Jesuit Refugee Service (JRS) på Malta. Camilleri har kjempa for rettane til båtflyktningar som har kryssa Middelhavet, inkludert offer for trauma eller tortur, samt overlevande frå seksuell og kjønnsbasert vald. ”Vi er imponert over det politiske motet ho har vist i handteringa av flyktningsituasjonen i Malta” uttalte Nansenpriskomiteen.

Les meir om flyktningprisen her.