FNs traktat arrangement 2010

0
711
alt

alt

Alle FNs medlemsland inviteres til å signere, ratifisere eller inngå internasjonale traktater i forbindelse med FNs traktat arrangement 2010. Arrangementet fokuserer spesielt på naturmangfold, bekjempelsen av tørke og ørkenspredning og konfliktløsning. Arrangementet finner sted 21.-23. september og 27.-28. september i FNs hovedkvarter i New York. Det er ellevte gangen det arrangeres, og alle FNs medlemsland har muligheten til å signere, ratifisere eller tiltre multilaterale traktater som omhandler menneskerettigheter, miljø, terrorisme, organisert kriminalitet og nedrustning. FNs generalsekretær Ban Ki-moon understreket at årets arrangement utgjorde en gylden mulighet for stater til å vise sitt engasjement og sin tiltro til folkeretten, og hvilken sentral rolle folkerett spiller både på det internasjonale og det nasjonale plan.

År 2010 markerer FNs tiår for naturmangfold og FNs tiår for bekjempelse av tørke og ørkenspredning. Begge er globale temaer som fortjener global oppmerksomhet. FNs konvensjon om naturmangfold, ratifisert av 193 land, fokuserer på bevarelse av naturen og bærekraftig utvikling. FNs konvensjon om tørke og ørkenspredning, ratifisert av over 190 land, fokuserer på den ødeleggende effekten ørkenspredning har på naturen og konsekvensene det har for 250 millioner mennesker.

Arrangementet setter fokus på mer en 40 traktater som blant annet omhandler menneskerettigheter, klimaendringer, terrorisme, nedrustning og privilegiene, immuniteten og sikkerheten til FN arbeidere. Over 500 traktater vil være tilgjengelig for medlemsland å signere, ratifisere, tiltre eller godkjenne.

Mer informasjon om arrangementet kan du lese om HER.