FNs anbefalinger til Norges rapport om implementering av FNs barnekonvensjon

0
618

FNs barnekonvensjonskomité har  i sommer vurdert Norges rapport til organet om implementering av valgfri protokoll under artikkel 8 i FNs barnekonvensjon om barns engasjement i væpnede konflikter. Komiteen anbefaler blant annet å heve minimumsalderen i heimevernet fra 16 til 18 år og å støtte arbeidet mot verving av mindreårige soldater i andre land. Spesielt fremheves det at institusjoner og støtteapparat rundt barn fra konfliktområder bør utbedres. Norge bør fortsette opplæringen av personell som jobber med barn fra krigsområder og som kommer til landet som asylsøkere.

Les mer her.