FNs fredsbevarende arbeid: En drivkraft for fremtiden

0
611


29. MAI, 2014 – Av Hervé Ladsous, undersekretærgeneral for FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner, og Ameerah Haq, undersekretærgeneral for FNs avdeling for feltstøtte.

I dag, 29. mai, markerer vi Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarere og ærer de 106 fredsbevarerne som mistet sine liv i 2013. Det siste året har FNs fredsbevarende arbeid måttet tilpasse seg nye trusler og nye utfordringer, ved å hjelpe flere mennesker enn noensinne i noen av verdens mest destruktive konflikter.

For snart to måneder siden etablerte FNs sikkerhetsråd vårt nyeste fredsbevaringsoppdrag i Den sentralafrikanske republikk, et land som fortsatt er rammet av utstrakt vold. Når vi er fulltallige kommer oppdraget til å ha en militær- og politistyrke på 12.000. Målet er å beskytte befolkningen, både kristne og muslimer, og assistere myndighetene i reetableringen av statsinstitusjoner som på lang sikt garanterer varig stabilitet.

Vårt oppdrag i Mali innebærer en konstant trussel av angrep og vold, mens vi fortsetter å promotere en inklusiv dialog og en bærekraftig slutt på konflikten.

I Sør-Sudan, verdens yngste nasjon, skjer oppdraget vårt i et klima av politisk krise, som har medført tusenvis av drap og millioner av fordrevne. I og med at den nasjonale hæren i økende grad er en del av konflikten, arbeider FNs fredsbevaringsoppdrag med å tilpasse seg rollen med å beskytte 85.000 sivile, ved å åpne deres porter og la de komme på innsiden.

I lys av disse nye utfordringene blir FNs fredsbevarende styrker bedt om ikke bare å bringe nye løsninger, men også om å yte reell verdi for pengene. I kraft av økningen av finansielle begrensninger finner vi samtidig muligheter for å fornye og modernisere. Slik sikrer vi at vi har en fredsbevarende styrke som er egnet til formålet og klar for fremtiden.

I takt med at behovet for FNs fredsbevarende styrker vokser og organisasjonen forventes å levere varene i scenarioer som utvikler seg hurtig, skaper FN plattformer som hjelper organisasjonen til å tilpasse seg og klare seg med begrensede ressurser. For eksempel kommer FNs fredsstyrker til å lansere et ekspertpanel om teknologisk innovasjon, som vil rådføre dem om hvordan vi best kan bruke ny teknologi.

Medlemsstatene og FN har et fundamentalt ansvar for å forebygge bevæpnet konflikt og for å beskytte mennesker fra grusomheter og grove forbrytelser. I dag er beskyttelse noe av det viktigste for FNs moderne fredstyrker og i dag foregår det ti fredsbevarende operasjoner hvor vi har mandat til å beskytte sivile. Her er 95 % av vårt personell tilstede.

Med 65 års erfaring fortsetter FNs fredsbevarende styrker med å mestre en vanskelig jobb i vanskelige omgivelser. FNs fredsbevaringsinnsats bringer en unik og universell legitimitet som ingen annen internasjonal organisasjon kan svare til. Det foregår med et årlig budsjett som representerer mindre enn en halv prosent av verdens totale militærutgifter. FNs fredsbevarende styrker er ikke kun uunnværlige, de er også valuta for pengene.

I dag, mens vi minnes våre falne kolleger, ærer vi de blå hjelmene og deres innsats for å styrke fred, forandring og fremtiden.