UNRIC i Brussel søker norske praktikanter

0
700

FNs Regionale Informasjonskontor i Brussel (UNRIC) søker kvalifiserte praktikanter for to perioder på fem til seks måneder.

FNs Regionale Informasjonskontor (UNRIC) har som formål å spre informasjon om FNs arbeid. UNRICs kontor i Brussel søker for øyeblikket kvalifiserte norske søkere til to praktikantperioder. Søkere bør ha en solid akademisk bakgrunn innenfor områdene kommunikasjon, journalistikk, internasjonale studier, marketing, statsvitenskap eller humaniora. Søkere må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk. Kjennskap til andre europeiske språk er også en fordel.

Den første praktikantperioden er fra september 2009 til og med januar 2010. Den andre perioden er fra februar 2010 til og med juli 2010.

Dine oppgaver som praktikant består hovedsakelig av å skrive nyhetsreferater basert på norske medier, holde den norske hjemmesiden oppdatert, oversettelse, samt prosjekt- og markedsføringsarbeid. Arbeidsspråket på kontoret er engelsk og skandinaviske språk. Det er også mulighet for å delta i forskjellige prosjekter og til å gå på diverse konferanser. Det er til enhver tid rundt 15 praktikanter fra forskjellige europeiske land ansatt hos UNRIC, og du vil derfor være en del av et internasjonalt arbeidsmiljø.

UNRIC har dessverre ikke mulighet for å lønne praktikanter. Det forventes at praktikantene selv dekker reise- og boutgifter i forbindelse med oppholdet. Norske praktikanter er imidlertid kvalifiserte til å motta et stipend fra Utenriksdepartementet. Les mer om denne ordningen på departementets nettsider.

Søknad og CV (på engelsk) kan sendes via e-mail, merk ”internship”, til Åsa Dahlvik [email protected] eller per post til:

UNRIC   
Nordic Desk
Residence Palace
Rue de la Loi 155
1040 Bruxelles
Belgium

Husk også å presisere hvilken tidsperiode du søker på, evt. begge.

Søknadsfrist: 13. april 2009

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Åsa Dahlvik: [email protected] / +32 2788 8465
Maria Erdal Askim: [email protected] / +32 2788 8488 (nåværende praktikant)