FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget.

0
622
6405553723 60f7fee6fa

6405553723 60f7fee6fa
16. SEPTEMBER, 2013 – Den internasjonale dagen for bevaringen av ozonlaget markeres i dag. Dagen skal promotere aktiviteter som begrenser eller minsker nebrytningen av ozonlaget. Årets tema er: «En sunn atmosfære, fremtiden vi vil ha». Ozonlaget er et skjørt lag av gass som beskytter jorden mot de stråler fra solen som er skadelige. På denne måten er ozonlaget en viktig faktor i å opprettholde liv på vår planeten.

I 1994 erklærte FNs generalforsamling at 16. september skulle være den internasjonale dagen for bevaringen av ozonlaget. Dagen ble lagt til 16. September for å minnes dagen Montreal protokollen om stoffer som bryter ned ozonlaget ble signert i 1987 (resolusjon 49/114).

Avviklingen av bruken av stoffer som bryter ned ozonlaget har ikke bare bidratt til å beskytte ozonlaget for denne og fremtidige generasjoner, det har også bidratt til beskyttelsen av menneskers helse og økosystemer ved å begrense mengden skadelig ultrafiolett stråling som når jorden.