75 måter FN utgjør en forskjell på: Fremmer kvinners helse og livskvalitet 26/75

0
706
UN women FN 75

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Kvinner og menn har forskjellige helsebehov, men en like rett til å leve fri for helseplager. Dessverre får mange kvinner og jenter ikke tilgang til likeverdig helsehjelp grunnet systematisk kjønnsdiskriminering, som færre økonomiske ressurser og bevegelsesfrihet.

UN Women er en av FNs underorganisasjoner, og har som mål å fremme likestilling og respekt for kvinner og jenters menneskerettigheter. UN Woman er et talerør og kvinner og jenter  over hele verden, og organisasjon ønsker å fremskynde oppnåelsen av likestilling for alle kvinner og jenter verden over.

UN Women hjelper land i å innføre globale standarder for likestilling, og utarbeider i samarbeid med ulike lands myndigheter og sivilsamfunn lover, politiske tiltak, programmer og tjenester som er nødvendige for å implementere disse standardene. Organisasjonen støtter kvinners likeverdige deltakelse i alle deler av samfunnet, og fokuserer særlig på å øke kvinners deltakelse i beslutningsprosesser; eliminere vold mot kvinner; engasjere kvinner i fred- og sikkerhetsspørsmål; styrke kvinners økonomiske rolle; og å gjøre likestilling sentralt i nasjoners utviklings- og budsjettplaner.

UN Women fremmer kvinners helse og livskvalitet ved å samarbeide med nasjonale myndigheter for å forbedre helsetjenester for kvinner og jenter. Dette inkluderer kvinner og jenter utsatt for voldelige handlinger. De støtter også ikke-statlige samarbeidspartnere der hvor statlige tjenester ikke strekker til.

FN arbeider for å avskaffe alle tradisjoner som setter kvinner og jenters liv i fare. Ett eksempel er barneekteskap. FN støtter også alle tiltak for avskaffe diskriminerende lover og og skikker som hindrer kvinner tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester.

Les mer om UN Women her

fn 75 norge