FNs kontor for koordinering av humanitære spørsmål (OCHA) Generalsekretæren ber om 4,7 millarder dollar til 26 humanitære kriser i 2006

0
644

(New York): De forente nasjoners generalsekretær Kofi Annan ba i dag om 4,7 milliarder dollar i umiddelbar støtte til mer enn 30 millioner mennesker i humanitære kriser i 26 land verden over.

”Det siste året har vært et fryktelig år for ofre for naturkatastrofer,” sa generalsekretæren. ”Men det har også bevist vår enorme giverevne. Denne appellen om å yte humanitær bistand er en enestående mulighet til å vise samme sjenerøsiteten ovenfor mennesker som befinner seg i vanskelige situasjoner, men som ikke får verdens oppmerksomhet selv om lidelsene er like tragiske. I en verden av overflod er den vedvarende lidelsen en skamplett på vår samvittighet,” la han til.

”Lidelse av denne sorten er en trussel mot hele menneskeheten”, sa generalsekretæren. ”Beløpet vi ber om i dag er ikke ubetydelig, men ikke stort i forhold til oppgaven vi står ovenfor. Det er faktisk mindre enn hva verden bruker i militære utgifter på to døgn.”

Med tsunamien i det indiske hav i begynnelsen av året og jordskjelvet i Sør-Asia på slutten av året, i tillegg til en alvorlig sultkrise i Niger, omfattende matmangel i regionen sør for Sahel og i det sørlige Afrika og den verste atlantiske orkansesongen noensinne, har år 2005 allerede blitt kalt et katastrofeår. Forente nasjoner lanserte dette året ti enestående internasjonale appeller om å yte humanitær bistand, såkalte ”Flash appeals”, og vil videreføre inn i 2006 et bidragsunderskudd på 766 millioner dollar til fem av disse.

”I et år markert av kriser uten sidestykke har de fleste krisene som faller inn under appellen for humanitær bistand ikke fått like mye oppmerksomhet,” sa Jan Egeland, visegeneralsekretær for humanitære spørsmål og nødhjelpskoordinator. ”Dessverre har mange katastrofer blitt fullstendig glemt.”

”Vi har ikke lenger råd til å overse det store flertallet av kriser og spille humanitært lotteri hvor bare en eller to kriser fenger verdens oppmerksomhet hvert år, og dermed støtte,” vektla Egeland. ”De humanitære bidragene må blir mer forutsigbare og upartiske. Vi må også få en utvidelse av det humanitære donorsamfunnet. Nitten nye donorer gav bidrag til FN-appeller i 2005, og minst nitten nye donorer burde bidra i 2006.”

Forente Nasjoners kontor for koordinering av humanitære spørsmål lanserer hver november den humanitære appellen for det forestående året. Denne appellen består av alle appeller som har blitt utviklet i land eller regioner gjennom en rådgivende prosess som inkluderer FNs operasjonelle organer og deltakene ikke-statlige organisasjoner (NGOs).

I 2006 bestod den humanitære appellen av fjorten konsoliderte appeller – for Burundi, De okkuperte palestinske områdene, Den sentralafrikanske republikken, Elfenbenskysten, Guinea, Kongo, Liberia, Nepal, Somalia, Tsjad, Uganda, Zimbabwe, Great Lakes-regionen og den vestafrikanske regionen. I tillegg må fem av de såkalte ”flash appeals” som ble utstedt av FN i 20050 videreføres i 2006: Guatemala, tsunamien i Det indiske hav, Malawi, jordskjelvet i Sør-Asia og koleraepideminien i Vest-Afrika. Nødsituasjonene i Russland, Colombia, Kongo og Sudan er også inkludert i den humanitære appellen for 2006, selv om probleme vil bli addressert gjennom alternative humanitære svar og appellmekanismer.

Den 10. januar 2005 vil De forente nasjoner lede et åpningsprogram i Geneve hvor medlemsland vil bli invitert til å komme med deres prioriteringer og skissere finansieringsintensjonene for 2006.

For å finne ut mer og si din mening, besøk www.humanitarian appeal.net

For mer informasjon eller for å arrangere et intervju med Jan Egeland, undergeneralsekretær for humanitære spørsmål, vennligst ring Stephanie Bunker, OCHA – New York , +1 917 367 5126, mobil +1 917 892 1679; Kristen Knutson, OCHA-New York, +1 917 367 9262; Elizabeth Byrs, OCHA-Geneva, +41 22 917 2653, mobil +41 79 473 4570.