FNs mat- og jordbruksorganisasjon publiserer ny database

0
709

9 juli 2010: FNs mat- og jordbruksorganisasjon, FAO, har publisert verdens største database, FAOSTAT, som inneholder statistikk og tall om landbruk, mat og hungersnød i 210 land. Databasen er gratis og tilgjengelig for alle.  

”Vi har nå gjort en stor mengde datamateriale tilgjengelig for alle som er interesserte”, sa visedirektør for FAOs økonomiske og sosiale uvikling Hafez Ghanem. ”Tilgang på slikt datamateriale er viktig i bekjempelsen av fattigdom, sult og promotering av bærekraftig utvikling. ”Vi er spesielt opptatt av at økonomer og politiske beslutningstagere i utviklingsland kan få bruk for dette datamateriale”, sa Ghanem.

Opprettelsen av FAOSTAT var et resultat av en evaluering foretatt av FAOs medlemmer i 2008, hvor de konkluderte med at lett og direkte tilgang på informasjon var viktig.

I tillegg til å kartlegge hvilke land som er rammet av hungersnød og fattigdom, kan datamateriale i FAOSTAT bidra til å forstå hvorfor hungersnød inntreffer, og hvilke tiltak som kan iverksettes, sa Pietro Gennari, direktør i FAOs avdeling for statistikk. ”Databasen er spesielt nyttig i arbeidet med utvikling av landbruk og bekjempelse av fattigdom. Den er eksepsjonell”, sa Gennari.

Informasjonen i FAOSTAT gir også utviklingsland tilgang på det datamateriale som er nødvendig for at de skal være effektive og konkurransedyktig aktører i det internasjonale handelsmarkedet. Giverland kan bruke databasen til å kartlegge hvilke sektorer hvor bistand er mest nødvendig.

Kunnskaps reservoar

FAOSTAT inneholder store mengder datamateriale som blant annet omfatter landbruk og matproduksjon, bruken av kunstgjødsel og pestmiddel, bistand, skogs- og fiskeri produksjon, befolkningstall, og landbruksprodukter.

FAOSTAT er tilgjengelig på engelsk, fransk og spansk og brukerne kan selv velge hva de ønsker å laste ned. Humanitære organisasjoner og enkeltland fremskaffer datamaterialet og statistikken.

Kunnskapen brukes allerede av økonomer, nasjonale planleggere og myndigheter, giverorganisasjoner, internasjonale bistandsorganisasjoner, FN organer, ikke-statlige organisasjoner, forskere, investorer og bønder.