Generalsekretærens budskap: Internasjonal bosettingsdag

0
634

Mange av verdens mest presserende utfordringer – fattigdom, naturkatastrofer, økende priser på mat og drivstoff – er forbundet med rask urbanisering.

 

Urbanisering forandrer for alltid måten vi bruker land, vann og energi. Hvis det er gjort bra, vil det for alltid gi mennesker valgmuligheter og hjelpe dem til å trives. Hvis det er gjort dårlig, vil det redusere sikkerheten, ødelegge miljøet og øke undertrykkelsen av dem som allerede lider og er ekskluderte. 

 

Temaet for årets Internasjonale bosettingsdag er ”Harmoniske byer”. Vår raske urbanisering kan ikke være harmonisk hvis mennesker som lever i slummen ikke har like muligheter til å finne jobber og forbedre sine levekår. Det vil heller ikke være harmonisk om vekst og ekspansjon av urbane områder går på bekostning av naturmiljøet. 

 

Tusenårsmålene krever en betydelig bedring i livet til minst 100 millioner mennesker som lever i slummen innen 2020. I 2005 levde litt mer enn en tredjedel av den urbane befolkningen i utviklingsland, under kummerlige forhold. Sør for Sahara er andelen over 60 prosent, noe som betyr at store investeringer vil være nødvendige, for eksempel ved å gi tilgang til vann, sanitærforhold, varig bolig eller tilstrekkelig areal å leve på. Men selv i slike områder, og andre områder der fattigdommen ikke er like akutt, vil enkle og rimelige forandringer ha stor betydning. 

 

Byer har et enormt potensial til å bli steder hvor en balansert utvikling hersker, der ulike mennesker lever i harmoni, og hvor sunne levekår eksisterer sammen med et lave nivåer av energiforbruk, ressurser og avfall. Under Internasjonal bosettingsdag, ber jeg alle samarbeidspartnere og interessenter om å gjøre sitt ytterste for å realisere dette potensialet, og for å skape anstendige levekår for alle kvinner, menn og barn på en måte som også bevarer vår naturlige arv og fremmer en mer miljøvennlig og smartere vekst.