Generalsekretæren: Internasjonal dag mot korrupsjon

0
661

Verden har opplevd en global finanskrise, som har delvis forårsaket av grådighet og korrupsjon. Tillit til det finansielle systemet har blitt brutt. Integriteten til mange banker har blitt vurdert. Mange mennesker har mistet sine livsmidler.

Dette er ille nok, men samtidig får en annen finanskrise som rammer verdens fattigste mennesker ikke like mye oppmerksomhet. Hvert år blir midler som opprinnelig skulle gått til helsetjenester, rent drikkevann og infrastruktur, stjålet eller forsvinner i bestikkelser. Dette gjør det vanskeligere å tilby basistjenester og oppnå Tusenårsmålene.

FN slår tilbake. FNs konvensjon mot korrupsjon, som ble vedtatt desember 2005, inneholder sterke tiltak for å kjempe mot korrupsjon både i privat og offentlig sektor. Det er et sterkt behov for å gjøre konvensjonen til en global norm.

Den globale finanskrisen understreker også behovet for større reguleringer. Under konvensjonen, er ikke bankfortrolighet en hindring for å finne igjen stjålne midler. Verdensbanken og FNs kontor for narkotika og kriminalitet gjør stor fremgang når det gjelder å hjelpe medlemsstatene å få deres penger tilbake.

Det er ikke bare regjeringer og finansinstitusjoner som trenger å gjøre mer for å forhindre korrupsjon og forsterke integritet. Korrupsjon påvirker oss alle. Det gjør demokratiske institusjoner svakere, underminerer lover og gjør det mulig for terrorister å finansiere sine kriminelle aktiviteter.

På denne Internasjonale dagen, la oss alle gjøre vår del for å fremme integritet, følge reglene og snu denne globale trenden. Ditt ”nei” betyr noe.

 

Foto: FN/Devra Berkowitz
Den kanadiske ambassadøren Allan Rock signerer FNs konvensjon mot korrupsjon i 2004.