Generalsekretærens budskap: Den internasjonale kvinnedagen

0
639

8.mars 2009 

For ett år siden lanserte jeg en kampanje som oppfordret personer og regjeringer verden over til å stå sammen for å få en slutt på vold mot kvinner og jenter. Denne kampanjen vil pågå ut 2015, som også er beregnet som tidspunktet for oppnåelsen av Tusenårsmålene. Forbindelsen til Tusenårsmålene er tydelig. Den dagligdagse og sosialt inngrodde volden som ødelegger liv og helse, som lar fattighet bestå, og forhindrer oss fra å oppnå likhet for kvinner og deres bemyndiggjørelse.

Vold mot kvinner er også forbundet med spredningen av HIV/AIDS. I enkelte land vil så mange som en av tre kvinner bli slått, tvunget til seksuell omgang, eller på noen annen måte mishandlet i løpet av sin levetid. Kvinner og jenter blir også systematisk og bevisst utsatt for voldtekt og seksuell vold i krig.

Vold mot kvinner står i direkte motsetning til de Forente Nasjoners Charter om å ”arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet”. Konsekvensene går utover det synlige og det umiddelbare. Død, skade, medisinske kostnader og arbeidsløshet er bare toppen av isfjellet. Påvirkningen på kvinner og jenter, deres familier, deres samfunn når det gjelder ødelagte liv og levebrød går langt utover hva vi kan beregne. Alt for ofte forblir kriminelle handlinger ustraffet og gjerningsmenn går fri. Intet land, ingen kvinne, ung eller gammel, er immune.

I økende grad har også menn tatt til ordet for å stå i mot denne skampletten i vårt samfunn. Globale eksempler inkluderer White Ribbon-kampanjen og V-Day kampanjens motstykke V-Men. Menn lærer andre menn at ”ekte menn slår ikke kvinner”.

Å forandre en tankegang og vaner som har pågått i generasjoner er ikke lett. Vi må alle være involvert – individer, organisasjoner og regjeringer. Vi må arbeide sammen for å erklære høyt og tydelig, på høyeste nivå, at vold mot kvinner ikke vil bli tolerert, i noen form, i noen sammenheng, og under noen omstendighet.

Vi trenger en økonomisk og sosial politikk som støtter kvinners bemyndigelse. Vi trenger programmer og budsjetter som fremmer ikke-vold. Vi trenger et positivt bilde av kvinner i media. Vi trenger lover som slår fast at vold er en kriminell handling, og som holder gjerningsmenn ansvarlige og ser til at de blir straffet.

”Unite to End Violence against Women”- kampanjen oppfordrer menn og kvinner til å stå sammen mot vold ovenfor kvinner. Bare ved å stå sammen kan vi skape mer likestilte og fredfulle samfunn.  La oss alle, på Den internasjonale kvinnedagen, ta en beslutning om å gjøre en forskjell.