FNs generalsekretær utnevner Michele Bachelet som leder av FNs organ for likestilling og kvinner, UN Woman.

0
602
alt

alt

Det er med stor glede jeg meddeler utnevnelsen av Michele Bachelet, Chiles tidligere president, som leder av FNs organ for likestilling og kvinner, opprettet av FNs generalforsamling 2. juli 2010.

Som dere alle vet var opprettelsen av FNs kvinneorgan et resultat av betydelig innsats og samarbeid mellom FNs medlemsland og våre partnere som deler vårt engasjement i styrking av kvinners stilling verden over.

For meg er likestilling og styrking av kvinners stilling av høyeste prioritet, og jeg er meget fornøyd med utnevnelsen. Da jeg tiltrådte stillingen som FNs generalsekretær for fire år siden, bestemte jeg meg for å slå sammen de fire tidligere organene som arbeidet med kvinner og likestilling, til ett styrket organ. Resultatet var opprettelsen av FNs kvinne og likestillingsorgan, et organ som vil fremme kvinners og jenters stilling verden over.

Bachelot representerer et dynamisk globalt lederskap, meget gode politiske evner og en utrolig evne til å skape enighet mellom FN organer og partnere både i offentlig og privat sektor.

Med hennes lederevner er jeg overbevist om at vi kan forbedre millioner av kvinners liv verden over.

Neste uke finner FNs toppmøte om tusenårsmålene sted i New York. Kvinner og barn er selve kjernen til oppnå suksess og å nå målene innen tidsfristen i 2015.

Takk for oppmerksomheten.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon