Hvordan snakke med barna om koronaviruset?

0
921
Stille åpne spørsmål til barna og lytte til hva de har å si. FOTO: UNICEF

Med tanke på at folk nå må holde seg hjemme og den enorme mengden av informasjon som publiseres hver dag, er det ikke rart at mange barn blir urolige. Selv om de kanskje finner det vanskelig å forstå det de seg på TV eller på internett, advarer UNICEF om at mange barn «er særlig sårbare for følelser som engstelse, stress og sorg».

UNICEF tilbyr tips til hvordan foreldre og andre kan snakke med barn på en meningsfull måte om dette overveldende temaet.

Åpne spørsmål

UNICEF foreslår at man gir barna muligheten til å snakke om temaet ved å stille åpne spørsmål og derigjennom finne ut hvor mye barnet har fått med seg.

– Hvis de er veldig små og ikke vet noe om virusutbruddet allerede, trenger dere kanskje ikke ta opp temaet – bare minne dem om hvor viktig det er med god håndhygiene uten å skremme dem unødig, råder UNICEF.

– Å tegne, skrive historier, og andre aktiviteter kan hjelpe til med å få i gang en samtale, foreslår organisasjonen og legger til at barnas bekymringer ikke må bagatelliseres eller avfeies: – Pass på å anerkjenne følelsene deres og forsikre dem om at å føle redsel er helt naturlig.

Barn blir nervøse, og særlig når de voksne blir det. FOTO: UNICEF/UNI304655/Cui

Barnevennlig ærlighet
Barn har rett til å få tilgang til riktig og sannferdig informasjon om hva som foregår, men voksne har også et ansvar for å beskytte dem mot stress.

– Bruk aldersvennlig språk, se an reaksjonene deres, og vær oppmerksomme på i hvor stor grad de føler seg redde, råder UNICEF.

Om du ikke kan svare på spørsmålene deres er det bedre å besøke sider som UNICEF og WHOs. nettportaler heller enn å gjette på egen hånd.

Lære dem om beskyttelse

En av de beste måtene å beskytte barna mot COVID-19 og andre sykdommer er ganske enkelt ved å oppfordre til regelmessig håndvask. Man trenger ikke å snakke på en måte som gjør barna redde. Istedenfor kan man ta i bruk musikk og sang, som for eksempel denne dansen:

Det er viktig å vise barna hvordan de skal hoste og nyse inn i albuen, og be dem om å si ifra om de tror de har feber eller føler det vanskelig å puste.

Berolige barna

Når barna ser opprørende TV-innslag eller lignende innhold på internett, kan de tro de er i umiddelbar fare. For å hjelpe dem takle slik frykt bør foreldre og andre leke og slappe av med dem når de har anledning til det.

– Opprettholde de vante rutiner og timeplaner så mye som mulig, særlig før de går til sengs, eller hjelpe dem med å lage nye rutiner, råder UNICEF.

Om det oppstår et utbrudd av koronasmitte i deres nærområde, fortelle barna at det er lite sannsynlig at de vil bli syke, og forsikre dem om at mange voksne jobber hardt for å holde familien deres trygge.

Om barna skulle bli syke, fortelle dem at det er tryggere for dem å holde seg hjemme. Selv om det er vanskelig må de overholde de forhåndsregler som har blitt satt i verk for å holde alle trygge.

Motarbeide fordommer

Det er viktig å forsikre seg om at barna verken opplever eller bidrar selv til koronarelatert mobbing.

Forklare at sykdommen ikke har noe å gjøre med hvordan folk ser ut, hvor de kommer fra, eller hvilket språk de snakker. Be dem å si ifra til en voksen om de hører noen bli utsatt for erting eller mobbing.

Fordi barna bør lære om mennesker som hjelper hverandre, anbefaler UNICEF foreldre og andre å dele historier om helsearbeidere, forskere og unge mennesker som hjelper til med å stanse utbruddet.

– Det kan være en stor trøst å vite at snille mennesker jobber for bedre situasjon, sier organisasjonen.

Ta vare på dere selv

Barn vil merke seg hvordan voksne reagerer på nyheter, så pass på å ta vare på dere selv og opptre rolige og trygge overfor barna. Dette vil hjelpe dem med å takle situasjonen.

– Sette av tid til å gjøre noe dere slapper av og trives med, understreker UNICEF viktigheten av.

Håndvask er det viktigste råde mot koronasmitte. FOTO: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh

Nære, gode samtaler

Det er viktig å sørge for at barna etter en samtale om temaet ikke blir etterlatt med en følelse av stress og frykt. Derfor bør foreldre og andre være oppmerksomme på barnas kroppsspråk når en samtale avsluttes og forsøke å merke seg deres stressnivå. Fryktindikatorer kan være en unaturlig høy stemme eller unaturlig raske åndedrett.

– Minne barna på at de kan snakke om vanskelig ting med dere når som helst, råder UNICEF, – Minne dem på at dere er glade i dem, at dere lytter til dem, og at dere er der for dem om de føler seg bekymret.