Generalsekretærens budskap: Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom

0
667

Temaet for årets Internasjonale dag for avskaffelse av fattigdom – "Menneskerettigheter og verdighet for mennesker som lever i fattigdom" – minnes vedtakelsen av Den universelle menneskerettighetsdeklarasjonen for 60 år siden. Erklæringen bekrefter at "alle har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for helse og velvære for seg selv og sin familie".

 

Seksti år senere mangler fortsatt hundrevis av millioner av mennesker grunnleggende menneskerettigheter som mat, bolig, utdanning og anstendige arbeidsvilkår. De som blir tvunget til å leve i fattigdom møter ofte sosial ekskludering, diskriminering og manglende muligheter. Fattigdom gjør at den fattige mister sitt menneskeverd.

 

Vår innsats for å utrydde fattigdom må inkludere respekt for menneskerettigheter og verdighet for alle. De må gå utover grunnleggende materielle behov og bekjempe diskriminering og ulikhet. Det betyr at alle fattige mennesker har tilgang til de ressursene de trenger – land, kapital, kunnskap og ferdigheter – for å slippe unna fattigdom. Det betyr å styrke de fattiges evne til å delta effektivt i beslutningstaking og andre aktiviteter som direkte berører deres liv.

 

Nåværende økonomisk usikkerhet gjør oppgaven mer utfordrende, men også enda viktigere. Økende mat- og drivstoffpriser, og den globale økonomiske krisen, er trusler mot fremgangen som er gjort for å redusere fattigdom og sult i mange deler av verden. Rundt 100 millioner mennesker står nå i fare for å bli fattige.

 

På toppmøtet i september i fjor, bekreftet myndigheter sine forpliktelser til Tusenårsmålene. Mange lovte nye ressurser for å styrke matsikkerheten, utrydde sykdommer, sikre tilgang til vann og sanitærforhold og håndtere den økonomiske krisen. Disse forpliktelsene er ikke et spørsmål om veldedighet, men en forpliktelse i arbeidet for menneskerettigheter for alle. Hvis vi ikke klarer å holde vårt løfte angående Tusenårsmålene, skaper vi betingelsene for større menneskelig elendighet og global usikkerhet.

 

Fattigdom blir ikke utryddet uten respekt for menneskerettighetene. På denne Internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom, la oss garantere verdighet og like rettigheter for alle medlemmer av menneskeheten, og bestrebe en verden fri for fattigdom og urettferdighet.