Ny rapport om verdens skoger

0
786
alt

altFNs organisasjon for ernæring og landbruk FAO har gitt ut rapporten ”State of the World’s Forests 2011”. Publikasjonen rapporterer om statusen for verdens skoger gjennom en oppdeling i fem kjerneområder: Afrika, Asia og Stillehavet, Europa, Latin-Amerika, det nære Østen og Nord-Amerika. Sentrale temaer er den lokale verdien av skogene, skogens rolle i å bremse klimaforandringene og tematikk rundt å drive bærekraftig skogindustri. Gjennom rapporten får man innblikk i ny politikk på området og institusjonell utvikling knyttet til skogsektoren.

Dokumentet er tilgjengelig i full tekst her.

Du finner mer informasjon på FAOs hjemmeside.