Livsfarlig å få liv

0
831


I 2000 signerte samtlige av FNs medlemsstater under på tusenårsmålet om å redusere barnedødeligheten innen 2015. 700 dager før målet skal være nådd beveger nyfødtdødeligheten seg i feil retning.

Hvert år er det 2,2 millioner barn som ikke overlever sin første fødedag. 99 % av dødsfallene skjer i det globale sør. Dette slås fast i en fersk rapport fra Redd Barna.

«Under mitt forrige svangerskap hadde jeg høy feber i dagene rett før jeg fødte Jeg var svak, men hadde ikke penger til et legebesøk. Jeg var engstelig for den lille», forteller Pooran (25) fra Pakistan i rapporten.

Pakistan er øverst på listen over land med høyest nyfødtdødelighet, med hele 200 000 dødsfall årlig. Den kritiske mangelen på tilgang til kvalifiserte helsearbeidere regnes som en avgjørende årsak til de fatale tallene.

På verdensbasis må 40 millioner mødre føde uten tilstedeværelse av kvalifisert helsepersonell årlig. Det er også en klar sammenheng mellom sosial tilhørighet og tilgangen til helsehjelp. Jo fattigere du er, desto farligere er det både å gi liv og få liv.

I Norge er virkeligheten ganske så annerledes. Vi troner på toppen av statistikken for landet det er aller best å føde i. Finland og Sverige følger tett på.

«Jeg mener det er brudd på menneskerettighetene. Det er jo veldig urettferdig at det er så ujevn tilgang til helsearbeidere. Alle barn har rett til liv og helse, så det er helt klart et brudd på menneskerettighetene når et barn ikke har en helsearbeider hos seg når det blir født», sier generalsekretær i Redd Barna Norge Tove Wang i et intervju med Dagbladet.

På tross av dystre fakta er det allikevel håp for å redusere nyfødtdødeligheten i verden. Bakgrunnen for at Norge troner som det beste «mammalandet» i verden kan i stor grad tilskrives en rettighetsbasert tilnærming til helsehjelp. Alle kvinner skal sikres tilgang til helsepersonell under graviditet og fødsel, uavhengig av etnisitet, inntekt, bosted og andre lignende faktorer.

UNICEF-direktør Anthony Lake presiserer at en rettighetsbasert tilnærming i arbeidet for å redusere nyfødtdødeligheten ikke nødvendigvis er kostnadskrevende. Med enkle og rimelige tiltak før, under og etter fødsel kan nyfødtdødelighet globalt mer enn halveres. «Vi har alle verktøyene som kreves for å forebygge dødsfall blant nyfødte. Det som trengs nå er handling».