Generalsekretærens budskap på Afrikas industrialiseringsdag

0
648
alt

DE FORENTE NASJONER

alt

20. november 2010

Markering av Afrikas industrialiseringsdag sammenfaller med den globale økonomisk krisen. Afrika har blitt rammet hardt. Afrikas produksjons resultat utgjorde 0,9 prosent av den globale produksjonen, og primærvarer utgjør fortsatt mer en halvparten av eksportvarers verdi. 

Temaet på årets markering av dagen er ”Konkurrerende industrier for utviklingen i Afrika”. Temaet understreker behovet for økt internasjonalt samarbeid for at kontinentet skal utnytte sitt fulle potensialet. 

Ved å utnytte Afrikas jordbruks- og mineral ressurser kan kontinentet integreres i den globale økonomien. I denne sammenheng har verdenssamfunnet et spesielt ansvar. FNs organisasjon for industriell utvikling fortsetter å støtte den Afrikanske Unions strategi for økt industriell utvikling i Afrika. Suksess avhenger av afrikanske land og deres partnere. Mobilisering og riktig bruk av ressurser er meget viktig i en tid der den globale økonomiske krisen har svekket etterspørselen av afrikanske eksportvarer og redusert bistanden.

Når Afrika strever økonomisk, har det ringvirkninger. I en global verden hvor land er tett bundet sammen, sprer problemer som fattigdom og instabilitet seg raskt. En bærekraftig tilnærming av Afrikas industrielle utvikling kan styrke lokalsamfunn, beskytte miljøet og bidra til en bedre verden for oss alle.

På Afrikas industrialiserings dag oppfordrer jeg verdenssamfunnet til å støtte Afrikas tiltak for en miljøvennlig og mer velstående fremtid.