GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR AVSKAFFELSE AV RASEDISKRIMINERING

0
594

21. mars 2011

Hvert år mines verden årsdagen for massakren i Sharpville i 1960 der flere titalls fredfulle demonstranter ble skutt av politiet i det apartheidstyrte Sør Afrika, kun fordi de hadde protestert mot rasediskriminerende lover.

Dette året er Den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering viet til å bekjempe diskriminering som personer med afrikansk avstamning møter. Fokuset reflekterer FNs generalforsamlings proklamasjon av 2011 som Internasjonalt år for folk med afrikansk avstamning.

Diskrimineringen som mennesker av afrikansk nedstamning møter er skadelig. Ofte blir personer fanget i fattigdom på grunn av fordommer, og fattigdommen fører til ytterligere ekskludering. Ofte mangler disse menneskene tilgang til utdanning på grunn av fordommer, og de opplever deretter at deres manglende utdanning blir oppgitt som grunn når de blir nektet en jobb. Slike, og mange andre fundamentale feil, har en land og forferdelig historie som blant annet inkluderer den transatlantiske slave handelen, viss konsekvenser fremdeles utspiller seg i dag.

For et tiår siden i Durban på Verdenskonferansen mot rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse ble man enige om en omfattende anti-rasisme agenda for fremtiden der bemektigelse (empowerment) av folk med afrikansk avstamning var et viktig tema. Det internasjonale året er en mulighet for å avansere dette krafttaket og erkjenne at de mange bidragene som er gitt av folk med afrikansk avstamning til politisk, økonomisk, sosial og kulturell utvikling i alle våre samfunn.

Å overkomme rasisme tvinger oss til å adressere offentlig politikk og private holdninger som opprettholder disse tankemønstrene. På denne internasjonale dagen oppfordrer jeg medlemsstater, internasjonale organisasjoner, uavhengige organisasjoner, media, sivilsamfunnet og alle individer til å engasjere seg i den meningsfulle promoteringen av det internasjonale året for folk med afrikansk avstamning – og å jobbe sammen mot rasisme der det skjer, hvor som helst og når som helst.