Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner

0
648

Vold mot kvinner forblir et omfattende problem verden over. Det er det mest grusomme uttrykket for den systematiske diskrimineringen og ulikheten kvinner over hele verden møter både i hverdagen og i lovverket. Det foregår i alle regioner, land og kulturer, uavhengig av inntekt, klasse, rase eller etnisitet.

Kjønnsbasert vold er også ødeleggende for samfunnet som helhet. Det forhindrer kvinner i å delta i sysselsetting og jenter fra å ta skolegang. Det gjør kvinner mer sårbare for tvungen og ubeskyttet sex, som spiller en nøkkelrolle i spredningen av HIV/ AIDS. Dette har en dyp og langvarig innvirkning på hele familien, særlig på den neste generasjonen. Dette er grunnen til at årets 16-dagers kampanje mot kjønnsbasert vold, som starter i dag, benyttes av regjeringer, Forente Nasjoners organer og det sivile samfunn for å fokusere på de skadelige konsekvensene vold mot kvinner har for velferden til verden som en helhet.

På toppmøtet i september lovet ledere å doble innsatsen for å avskaffe alle former for vold mot kvinner og jenter. Vi vet at dette krever en forandring i den inngrodde tankegangen om at vold mot kvinner er akseptabelt. Dette innebærer å vise gjennom handling at det ikke finnes noe grunnlag for toleranse eller akseptable unnskyldninger når det gjelder vold mot kvinner og jenter. På den internasjonale dagen for avskaffelsen av vold mot kvinner, la oss på nytt engasjere oss i denne oppgaven.