Veien til varig fred

I krigsherjede samfunn er veien til fred vanskelig. Likevel har fredsbevarende operasjoner vist seg å være et av de mest effektive verktøyene FN har for å hjelpe land med å oppnå langvarig fred. På FNs internasjonale dag for fredsbevarende personell, 29. mai, hedrer vi de titusenvis av fredsbevarere som tjener i frontlinjen i konflikter verden over. 

Fredsbevarende arbeid har unike fordeler. Muligheten til å distribuere og vedlikeholde styrker og politi fra hele verden, og å kunne integrere dem med sivilt fredsbevarende personell, gir større innflytelse og mandat.

FNs fredsbevarende personell hjelper land med den vanskelige overgangen fra konflikt til fred, og tilbyr sikkerhet og politisk og fredsbevarende støtte.

Fredsbevarende FN-soldater. Foto: Albert Gonzàlez Farran/UN

29. mai 1948 er dagen den første FN-styrken, United Nations Truce Supervising Organization (UNTSO) begynte sitt arbeid i Palestina. Siden har over en million personell tjent i FNs 72 fredsbevarende operasjoner, påvirket livene til millioner av mennesker og reddet utallige liv. I dag er det 12 forskjellige fredsbevarende operasjoner ledet av FN og soldater spredt over tre kontinenter.

Påvirkninger av Covid-19

FNs operasjoner foregår i fysisk og politisk utfordrende miljøer, derfor er det sjeldent at en vellykket operasjon kan garanteres. Til tross for de uventede utfordringene koronapandemien har skapt, fortsetter FNs fredsbevarende operasjoner.

«Til tross for pandemiens begrensninger, samt risikoen for smitte, FNs personell oppfylt sine oppdrag mens de støttet lokale myndigheter i kampen mot COVID-19,» sa FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Generalsekretæren uttrykker også sin dypeste takknemlighet til de 85.000 sivile, politiet og militæret som for tiden er utplassert i noen av verdens mest utfordrende steder for å beskytte de utsatte og bidra til å bygge fred.

Unge, fred og sikkerhet

Ved å sette fokuset på unge mennesker, fred og sikkerhet er temaet for årets dag «Veien til varig fred: Utnytte ungdommens kraft for fred og sikkerhet»

«FNs fredsbevarende arbeid har lenge trukket oppmerksomheten mot verdien av å jobbe med unge mennesker, en viktig gruppe i landene vi kommer til,» sa Jean-Pierre Lacroix, under-generalsekretær for fredsoperasjoner. «I konfliktområder har unge mennesker en uvurderlig kunnskap om samfunnene sine og er ofte bærere av endring.»

I Kongo-Kinshasa jobber FN (MONUSCO) for eksempel med unge mennesker som er utsatt for rekruttering av væpnede grupper. De tilbyr bærekraftige alternativer til vold.

Ved å inkludere ungdommen i fredsprosessen i Sør-Sudan, har forholdet mellom regionale og nasjonale aktører blitt styrket. I Den sentralafrikanske republikk og i Mali har MINUSCA- og MINUSMA-styrkene jobbet tett med unge representanter for å øke valgdeltakelsen i det siste valget.

Den dedikerte ungdommen

Major Steplyne Nyabogo fra Kenya er 32 år og jobber med fredsbevarende innsats. Hun ble nylig tildelt prisen «Military Gender Advocate of the Year» for sin engasjement og prestasjon i arbeidet med FNs sikkerhetsresolusjon 1325 for kvinner, fred og sikkerhet i fredsoperasjoner. Major Nyabogo tjente i den nylig avsluttede operasjonen FNs afrikanske hybridunion-operasjon i Darfur, Sudan (UNAMID).

Major Steplyne Nyabogo fra Kenya som mottok FNs Military Gender Advocate 2020. Foto: UNAMID.

En annen ung og fremtredende person er Nanah Kamara fra Sierra Leone, som tjente i Sør-Sudan som politibetjent for FN. Hun har bidratt til å styrke rettssystemet ved å trene nasjonale politibetjenter i Sør-Sudan.

Løytnant Eric Manzi er en ung rwandisk troppsoffiser som jobber for å opprettholde pansrede kjøretøy i Den sentralafrikanske republikk.  Han sørger også for at fredsbevarende styrker trygt kan beskytte sivile patruljer.

Under-generalsekretær for fredsoperasjoner, Jean-Pierre Lacroix, vektlegger hvordan «fremgangen vi ser ville ikke vært mulig uten flertallet av våre fantastiske arbeidsstyrke: de unge i FNs fredsbevarende styrker. Å fremme ungdoms deltakelse, både som kjernen i fredsbevarende arbeid og i samfunnene de opererer i, er faktisk et avgjørende aspekt av vår overordnede strategi.»

Les også:

FN og den Afrikanske Union avslutter fredsbevarende operasjoner i Darfur

75 måter FN utgjør en forskjell: 12 Fredspriser 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19