Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende personell

0
666

29. mai 2006

Da FNs sikkerhetsråd på denne dag i 1948 etablerte den første fredsbevarende operasjon, var det få i rådet som forestilte seg hvor mye FNs fredsbevarende arbeid har utviklet seg siden den gang. Tiden der lett armerte fredsbevarende styrker patruljerte til fots langs grensene til suverene stater under fredshvile er over. FNs fredsbevarende operasjoner blir stadig mer komplekse og flerdimensjonelle. Blant annet innebefatter de også å gjennopplive mislykkede stater ofte etter flere tiår med konflikt. FNs blå hjelmer  og deres sivile kollegaer samarbeider i å organisere valg, påta seg politiets og rettsvesenets rolle, fremme og beskytte menneskerettighetene, minerydding, fremme likestilling, oppnå frivillig nedrustning av tidligere kjempende, samt hjelper flyktninger og fordrevne med å vende sikkert hjem. Særlig i det forhenværende året har FN-politi  påtatt seg en stadig mer vital rolle i å utfylle hullet mellom FNs militære styrker og lokale sikkerhetsinstitusjoner som ikke er i stand til å opprettholde lov og orden i spente post-konfliktområder.

 Dette uvurderlige arbeidet er langt fra risikofritt. I 2005 døde et høyere antall fredsbevarende personell enn i løpet av det siste tiåret. Mer enn 124 mennesker fra 46 land mistet livet på grunn av vold, sykdom eller ulykker. Ytterligere 32 er inntil nå døde i tjeneste i 2006, deriblant åtte guatemalske soldater, som døde i et forsøk på å skape fred i den konfliktrammede østre region i den Demokratiske Republikken Kongo. Videre har antallet fredsbevarende personell utsatt for fare steget, og fortsetter å gjøre det. Mer enn 72,000 uniformert personell og 15,000 sivile er for tiden i tjeneste i 18 fredsbevarende operasjoner, administrert av FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner, og gjør dermed FN til verdens største multilaterale bidragsyter med hensyn til stabilisering i post-konflikt områder.

 Etterspørselen etter FNs fredsbevarende arbeid peker på en økt tiltro til organisasjonens evne til å håndtere konflikter og opprette stabilitet. Dette følges på sin side opp av medlemslandene. 108 land bidrar med uniformert personell. Heriblant er blant annet en operasjon med 71 deltakerland i Sudan. Dette er den bredeste koalisjonen noen gang. De ledende bidragsyterne er India, Pakistan og Bangladesh, som til sammen bidrar med mer enn 40 prosent av FNs fredsbevarende personell. Dette resulterer også i at disse landene har lidt noen av de største tapene.

 Fordi fredsbevarende arbeid er blitt en av organisasjonens kjernefunksjoner med en stadig voksende stab, og som gjør tjeneste i farlige områder, er det essentielt at fredsbevarende personell mottar mer profesjonell og responsiv institusjonell støtte. Vi er fast bestemt på å oppnå dette gjennom avgjørende reformer av ledelse og oppsyn, samt gjennom en nøye håndhevelse av de høyeste standarder for oppførsel. Dette gjelder ikke minst en null-toleranse politikk overfor seksuell utnyttelse og overgrep. Vi ber om at medlemslandene og bidragsyterne følger vår beslutning i dette alvorlige spørsmålet.

 Etableringen av FNs kommisjon for fredsbygging er et annet viktig skritt fremover. Gjennom vedvarende fokus på de særlige utfordringer som ligger i overgangen fra konflikt til fred, vil kommisjonen forsøke å forhindre tilbakefall i tidligere konfliktrammede land. Dette skjer altfor ofte, og medfører at FNs fredsbevarende personell må vende tilbake til disse landene.

 På Den internasjonale dagen for FNs fredsbeavrende personell, la oss hylle alle de menn og kvinner fra hele verden som uselvisk, utrettelig og fryktløst tjenestegjør i FNs fredsbevarende operasjoner. La oss minnes de helter og heltinner som i fredens tjeneste har gitt sine liv til land fjerne fra deres eget. Og la oss atter bekrefte vår forpliktelse til å skape en verden fri for krigens planer.