Tusenårsmålrapport viser blandede resultater

0
726

Vi er nå halvveis til 2015 og selv om det er gjort betydelige fremskritt i kampen mot fattigdom, er det fortsatt langt igjen til vi når Tusenårsmålene. Dette er konlusjonen i årets rapport, forøvrig den mest omfattende hittil, som ble lansert i Geneve idag. FNs sekretærgeneral Ban Ki-moon sier at det fortsatt er mulig å lykkes de fleste steder i verden.

Andelen mennesker som lever på én dollar per dag har falt fra 32 prosent i 1990 til 19 prosent i 2004. Fortsetter denne trenden vil vi nå Tusenårsmålene i verden som helhet. Selv i Afrika sør for Sahara har antallet fattige jevnet seg ut, og fattigdomsraten har falt med seks prosent siden 2000. Mange afrikanske land er på vei til å møte Tusenårsmålene takket være en sterk og praktisk-orientert regjeringspolitikk kombinert med finansiell og teknisk støtte fra det internasjonale samfunnet.

I Asia har rask økonomisk vekst sørget for at regionen ligger godt an til å halvere antallet fattige. I tillegg viser rapporten at flere barn i utviklingsland går på skole, og at kvinner svært langsomt blir mer involvert i politikk. Barnedødeligheten har sunket på verdensbasis, mye på grunn av vaksineprogram. Og utbredelsen av malaria er nå nesten under kontroll. Men tilfeller av tuberkolose er fortsatt altfor hyppig registrert, trass i en viss nedgang. Og selv om det har vært betydelig teknologisk utvikling innen alternativ energi har klimagassutslipp fortsatt å øke, noe som har resultert i tydelige klimaforandringer som truer menneskers liv og velvære.

De beste resultatene finner vi i sør-, sør-øst og øst-Asia. I vest-Asia, derimot, har antallet fattige blitt doblet i samme periode. Afrika sør for Sahara er den regionen som har lengst igjen til Tusenårsmålene. Barseldød er fortsatt et stort problem her, og HIV/AIDS har frarøvet over 15 millioner barn minst en forelder. Antall AIDS-dødsfall har økt fra 2,2 millioner i 2001 til 2,9 millioner i 2006.

Generalsekretæren påpeker at de rike landenes manglende finansielle støtte til globale partnerskap gjør det umulig å nå Tusenårsmålene. ”De ledende industrilandene lovet å doble bistanden til Afrika innen 2010 på deres møte i Gleneagles i 2005, men den totale offisielle bistanden har sunket med 5,1 prosent mellom 2005 og 2006. Kun fem land har oppfylt eller oversteget FNs mål om 0,7 prosent av bruttonasjonalprodukt til bistand. Det er et klart behov for at politiske ledere tar ansvar for en umiddelbar og samlet innsats,” understreker han.