GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR VANN

0
623

22. mars 2011

Mens verden prøver å kartlegge veien mot en bærekraftig fremtid, er det vitale samspillet mellom vann, mat og energi en av våre største utfordringer. Uten vann finnes ingen verdighet, og ingen vei ut av fattigdom. Likevel er FNs tusenårsmål angående vann og sanitære forhold blant de målene vi er lengst unna å nå.

Om en drøy generasjon vil 60 prosent av verdens befolkning leve i byer, og mye av økningen vil finne sted i slumområder i utviklingsland. Temaet for dette årets internasjonale dag for vann – ”Water for Cities” – belyser noen av hovedutfordringene ved denne økende urbane fremtiden.

Urbanisering medfører muligheter til mer effektiv håndtering av vanntjenester, forbedret tilgang til drikkevann og forbedringer av sanitære forhold. Samtidig blir problemene ofte større i byene, og de overgår i dag vår evne til å finne løsninger.

I løpet av det siste tiåret har antallet beboere i som mangler tilgang til en vannkran i sitt hjem eller i den umiddelbare nærhet økt med 114 millioner, og antallet som mangler tilgang til grunnleggende avløpssystemer har økt med 134 millioner. Denne økningen på 20 prosent hadde en stor innvirkning på helse og økonomisk produktivitet, fordi folk er syke og ute av stand til å arbeide.

Vannutfordringer handler om mer enn vanntilgang. I mange land blir jenter tvunget til å forlate skolen på grunn av mangel op sanitære forhold, og kvinner blir trakassert og angrepet når de bærer vann eller besøker et offentlig toalett. De fattigste og mest sårbare i samfunnet har ofte ikke noe annet valg enn å kjøpe vann fra uformelle selgere til priser som man beregner til å være mellom 20 og 100 prosent høyere enn prisen deres rike naboer – som har vannkraner i hjemmet – betaler. Dette er ikke bare lite bærekraftig, det er uakseptabelt.

  Vannproblematikk vil være et viktig spørsmål på FNs forestående konferanse om bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro i 2012, Rio +20. Mitt ekspertutvalg på global bærekraftighet og UN-Water utforsker måter vi kan arbeide på for å knytte problemer med vann, energi og matsikkerhet til mål om fattigdomsreduksjon, ulikhet, flere arbeidsplasser og minimalisering av klimaforandringer og miljøskader.

På den internasjonale dagen for vann oppfordrer jeg på det sterkeste regjeringer til å erkjenne at urbane vannkrisen er en myndighetskrise, en krise forårsaket av svak politikk og dårlig styring, heller enn mangel på vann. La oss alle enes om å reversere den alarmerende nedgangen i per capita investering i vann og sanitære forhold. La oss også befeste vårt engasjement for å få slutt på den sørgelige tilstanden for mer enn 800 millioner som i en overskuddsverden fremdeles ikke har trygt drikkevann eller de sanitære forholdene som trengs for å leve et liv i verdighet med god helse.