Alle hjerters dag?

0
677


14. FEBRUAR, 2014 – I dag er det alle hjerters dag. Kjærligheten hylles og florister og sjokoladeforretninger er gladere enn vanlig. Men mynten har to sider. Hver dag myrdes sju kvinner i Europa av en mann som står dem nær. 45 % av alle kvinner i Europa har på minst ett tidspunkt blitt utsatt for vold og 10 % har blitt utsatt for seksualisert vold – vold som koster EUs medlemsstater € 228 milliarder hvert år.

Over 600 millioner kvinner lever i land der vold i nære relasjoner ikke klassifiseres som lovstridig. Vold i nære relasjoner er fortsatt en av de ledende årsakene til sykdom, skader og dødsfall blant kvinner i alderen 15-44 og utgjør et problem av pandemisk omfang. I USA myrdes en av tre kvinner av sin partner. I Sør-Afrika dør en kvinna hver sjette time i hendene på sin mann.

I 2012 ble det anmeldt 28 254 tilfeller av mishandling mot kvinner i Sverige. I Finland døde 135 kvinner i perioden 2005-2010 som resultat av vold i nære relasjoner. I Sverige lider 17 kvinner samme skjebne årlig. I Norge ble 147 kvinner drept i perioden 1991-2010 av sin daværende eller tidligere partner.

Vold mot kvinner går ikke kun ut over kvinnene – det påvirker samfunnet, barn, familier og menn. Debatten om vold mot kvinner preges ofte av motspørsmål, som «menn blir også drept av sine koner», eller «tenk på alle barnene som blir myrdet av sine mødre». Men det ene ekskluderer ikke det andre – debatten og kampen mot volden bør fortsette, på lokalt og internasjonalt nivå. Vold er aldri akseptabelt, skulle det være vold mot barn, menn eller kvinner.

I fjor ønsket høytstående FN-tjenestepersoner velkommen en avtale mellom over 130 medlemsstater angående forbygging og bekjempelse av vold mot kvinner og jenter. Samtidig oppfordret FN regjeringer til å implementere avtalen gjennom konkrete tiltak for å beskytte og fremme kvinners rettigheter. Tusentalls av regjeringsrepresentanter, mellomstatlige organisasjoner, representanter fra privat sektor og sivilsamfunn og ulike FN-partnere samarbeidet for å produsere sluttdokumentet for CEDAW (FNs komité for eliminering av diskriminering mot kvinner).

CEDAW møtes to ganger årlig og under det første møtet i februar i Genève oppmuntret de til at kjønnslikestilling bør inkorporeres i post-2015-agendaen. «Vi mener at det bør være et eget mål om likestilling og ikke-diskriminering som involverer alle former for diskriminering, inkludert kjønnsbasert diskriminering», uttalte FNs høykommissær Navi Pillay på åpningsarrangementet.

Den internasjonale kvinnedagen, som feires 8. mars hvert år, kommer dette året til å fokusere på temaet «likestilling for kvinner betyr fremskritt for alle».

For mer fakta om vold mot kvinner:
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/
https://www.un.org/en/events/endviolenceday/pdf/UNiTE_TheSituation_EN.pdf