Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer

0
655

Krig forårsaker ikke bare tragiske menneskelige og økonomiske kostnader, men også omfattende miljømessige konsekvenser. Noen ganger blir naturressurser taktisk og bevisst ødelagt. Men som oftest er miljøet nok et uskyldig offer fanget i kryssilden. De fattige lider som vanlig mest siden de er avhengige av miljøet for å skaffe mat, medisin, levebrød og materiale for ly og husvær.

Å ta fatt på miljøødeleggelser forårsaket av krig er et nødvendig aspekt av gjenoppbygging etter konflikter, og er derfor i økende grad et fokus for FNs aktiviteter.

 – Etter krigen i det tidligere Jugoslavia renset FNs miljøprogram (UNEP) fire kjemisk forurensede steder i Serbia og Montenegro.
 – I Afghanistan bidrar UNEP for tiden med å bygge landets miljøkontor. UNEP har også utført omfattende studier om postkonflikt-perioden for å bidra til rehabilitering av næringsveier.
 – Det mesopotamiske marsklandet som befinner seg i Irak og Iran ble nesten fullstendig ødelagt i 2002, da hundretusener av sumparabere ble tvunget til å flykte og forlate deres tradisjonelle levesett. I samarbeid med lokale myndigheter har 40 prosent av sumplandet blitt oversvømmet igjen og 80000 innbyggere har vendt tilbake.

Ved å hjelpe de som er fanget i konflikt til å få land og levebrød tilbake og til å beskytte deres eget miljø gir vi dem redskaper til å bygge grunnlaget for bærekraftig fred. Dette er til syvende og sist utvilsomt det beste forsvar. På denne internasjonale markeringen ber jeg alle berørte parter om å doble innsatsen for å forhindre utnytting og miljøforfall i krigstider.

 

Krig forårsaker ikke bare tragiske menneskelige og økonomiske kostnader, men også omfattende miljømessige konsekvenser. Noen ganger blir naturressurser taktisk og bevisst ødelagt. Men som oftest er miljøet nok et uskyldig offer fanget i kryssilden. De fattige lider som vanlig mest siden de er avhengige av miljøet for å skaffe mat, medisin, levebrød og materiale for ly og husvær.

Å ta fatt på miljøødeleggelser forårsaket av krig er et nødvendig aspekt av gjenoppbygging etter konflikter, og er derfor i økende grad et fokus for FNs aktiviteter.

Etter krigen i det tidligere Jugoslavia renset FNs miljøprogram (UNEP) fire kjemisk forurensede steder i Serbia og Montenegro.

I Afghanistan bidrar UNEP for tiden med å bygge landets miljøkontor. UNEP har også utført omfattende studier om postkonflikt-perioden for å bidra til rehabilitering av næringsveier.

Det mesopotamiske marsklandet som befinner seg i Irak og Iran ble nesten fullstendig ødelagt i 2002, da hundretusener av sumparabere ble tvunget til å flykte og forlate deres tradisjonelle levesett. I samarbeid med lokale myndigheter har 40 prosent av sumplandet blitt oversvømmet igjen og 80000 innbyggere har vendt tilbake.

Ved å hjelpe de som er fanget i konflikt til å få land og levebrød tilbake og til å beskytte deres eget miljø gir vi dem redskaper til å bygge grunnlaget for bærekraftig fred. Dette er til syvende og sist utvilsomt det beste forsvar. På denne internasjonale markeringen ber jeg alle berørte parter om å doble innsatsen for å forhindre utnytting og miljøforfall i krigstider.