Generalsekretærens budskap på Den internasjonale dagen til støtte for torturofre

0
617

26. juni 2006

Den internasjonale dagen til støtte for torturofre setter fokus på lidelsene til torturofre, deres familier og deres lokalsamfunn. Dagen er også en anledning til å bekrefte vår kollektive fordømming av tortur, og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Forbudet mot tortur er godt etablert. Det er absolutt og utvetydig. Det gjelder i alle tilfeller, såvell i krig som i fredstid. Tortur er heller ikke tillatelig under andre navn: grusom eller annen uvanlig behandling er uakseptabel og ulovlig, uavhengig av hva en måtte velge å kalle det.

Likevel fortsetter denne ondskapen å eksistere i mange av våre samfunn, hvor den tolereres og attpåtil praktiseres av regjeringer og deres menn.

Vi må alle arbeide for å bekjempe bruken av tortur. Vi må tale kraftig imot alle former for slik praksis, og fornye vår innsats for å gjøre slutt på tortur i alle dens former.

Jeg ønsker derfor velkommen tilleggsprotokollen til Konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling som trådde i kraft nylig. Ved å skape et system for nasjonale og internasjonale besøk av forvaringssteder, kan tilleggsprotokollen bidra til å hindre misbehandling av fanger. Tilleggsprotokollens forskrifter kan også bistå FNs spesialrapportør for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Jeg oppfordrer alle stater som ikke har ratifisert konvensjonen og dens tileggsprotokoll om å gjøre dette, samt å tillate individuelle klager fra ofre for tortur og grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Dette året markerer FNs frivillige fond til støtte for torturofre sitt 25-års jubileum. Fondet er et av FNs største humanitære støttefond, og gir avgjørende støtte til organisasjoner som bistår ofre og deres familier. Jeg takker eksisterende donorer for deres støtte, og oppfordrer det internasjonale samfunnet om å fortsette å bidra rikelig til fondet. Jeg er også takknemlig for arbeidet til ikke-statlige organisasjoner over hele verden som støtter og rehabiliterer torturofre og deres familier.

På Den internasjonale dagen til støtte for torturofre, la oss bekrefte de uomtvistelige rettighetene og verdigheten til alle menn og kvinner, og la oss bestemme oss for å bekjempe grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling over hele verden.