Generalsekretærens budskap på den internasjonale familiedagen

0
617

15. mai 2009

Årets internasjonale familiedag blir feiret med temaet “Mødre og familier: utfordringer i en verden i forandring”, og fokuserer på den viktige rollen mødre spiller for familier og samfunn verden over.

Mødre spiller en avgjørende rolle i familien, som er viktig for sosial samhørighet og integrasjon. Forholdet mellom mor og barn er avgjørende for en sunn oppvekst. Og mødre er ikke bare en omsorgsperson; de forsørger også familien sin. Men framdeles fortsetter kvinner å møte alvorlige – til og med livstruende – utfordringer som mødre. 

En barnefødsel, som normalt er en grunn til å feire, er en alvorlig helserisiko for alt for mange kvinner i utviklingsland. Blant Tusenårsmålene er det å forbedre mors helse det målet som har hatt minst framgang. For en kvinne i et av verdens minst utviklede land er sjansen for å dø i forbindelse med barnefødsel, eller av svangerskapsrelaterte komplikasjoner 300 ganger større enn for en kvinne fra et industriland. Vi må gjøre svangerskapet og fødselen sikrere ved å legge til rette for helsesystemer som tilbyr familieplanlegging, har kvalifisert helsepersonell tilgjengelig ved fødsler og i nødstilfeller.

Vold mot kvinner, mange av dem mødre, er fortsatt en av de mest gjennomtrengende brudd på menneskerettighetene i vår tid. Det har omfattende konsekvenser – det setter livene til kvinner og jenter i fare, ødelegger familiene og samfunnene deres, og skader selve samfunnsstrukturen. Å få en slutt på, og å forebygge vold mot kvinner bør være en hovedprioritet for alle land. 

Vi må også sørge for at alle har tilgang til utdanning. Fordelene ved å gi utdanning til jenter og kvinner vil ikke bare komme de enkelte familier til gode, men også hele land når man åpner opp for det potensialet kvinner har til å bidra til en større utvikling. Statistikk viser også at utdannede kvinner mer sannsynlig vil sørge for at også deres barn får en utdannelse. Dette betyr at fordelene fra utdanning viser seg gjennom generasjoner.

Mens vi jobber for å støtte mødre i deres omsorgsarbeid, bør vi også utvikle og utvide familievennlig politikk og tjenester, slik som omsorgsentre for barn, for å redusere arbeidsmengden som er pålagt kvinner. Både kvinner og menn trenger sterkere offentlig støtte slik at arbeid og familieansvar kan deles likt. Familier bygget på en anerkjennelse av likhet mellom kvinner og menn, vil bidra til mer stabile og produktive samfunn.

Vi står ovenfor mange utfordringer i en verden i forandring, men ett forhold forblir konstant: mødres store og tidløse betydning, og deres uvurderlige bidrag til oppfostringen av den neste generasjonen. Ved å belønne deres innsats og ved å forbedre deres levekår kan vi sikre en bedre framtid for alle.