Generalsekretærens budskap på FN-dagen 24. oktober 2010

0
692
alt

FORENTE NASJONER

alt

24. oktober 2010

På FN-dagen vil jeg vise takknemlighet til alle de millioner av mennesker som har tro på FNs arbeid for fred, utvikling, og menneskerettigheter, de som deler våre idealer og hjelper oss å nå våre mål. Jeg ønsker å takke dere alle, både venner og samfunnsborgere.

På denne dagen for 65 år siden trådte FN pakten i kraft. På den årlige feiringen av FN-dagen viser vi vårt forstsatte engasjement. Vi bekrefter vår tro på universelle verdier som toleranse, gjensidig respekt og menneskeverd. Vi anerkjenner våre fremskritt: mindre analfabetisme, høyere forventet levealder, distribusjon av kunnskap og teknologi, fremming av demokrati og lovbaserte samfunn.

Men fremfor alt er FN-dagen en dag vi bestemmer oss for å gjøre mer. Vi skal gjøre mer for å beskytte de som befinner seg i krigsrammede land, vi skal bekjempe klima endringer og avverge kjernefysiske katastrofer; vi må bedre jenters og kvinners muligheter, og bekjempe urettferdighet og straffefrihet. Vi må gjøre mer for å oppnå tusenårsmålene.

Forrige måneds toppmøte om tusenårsmålene i New York fikk mye oppmerksomhet, og mange viktige økonomiske forpliktelser ble inngått. Jeg er fast bestemt på at tusenårsmålene kan nås innen 2015.

Til tross for problemer, polarisering og mistillit, er verden full av muligheter som legger grunnlaget for felles fremskritt. La oss forplikte oss til å gjøre mer for å oppnå visjonene FN-pakten bygger på.