Generalsekretærens budskap på FN-dagen

0
690
UN Day

 

UN Day

24. OKTOBER, 2013 – Kjære venner, FN-dagen er en mulighet til å anerkjenne hvor mye denne uunnværlige organisasjonen bidrar til fred og felles fremgang. Det er på tide å reflektere over hva mer vi kan gjøre for å realisere vår visjon om en bedre verden.

Kampene i Syria er vår største sikkerhetsutfordring. Millioner av mennesker er avhengige av FNs humanitære personell for livreddende assistanse. FN eksperter arbeider hånd i hånd med mottakeren av Nobels fredspris, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, for å destruere lagrene av kjemiske våpen i Syria. Vi arbeider også for en diplomatisk løsning for å få en slutt på lidelsene som har pågått alt for lenge.
Vår mest pressende utfordring når det kommer til utvikling er å sørge for at den er bærekraftig. Tusenårsmålene har halvert antall absolutt fattige. Nå må vi opprettholde fremdriften, utforme en inspirerende utviklingsplan post-2015 og komme til enighet om klimaendringene.

I år så vi igjen FN komme sammen rundt spørsmål vedrørende væpnet konflikt, menneskerettigheter, miljø og flere andre problemstillinger.
Vi fortsetter å vise hva samlet handling kan utrette. Vi kan gjøre enda mer. I en verden som er mer forbundet enn noen gang, må vi være mer forente. På FN-dagen, la oss forplikte oss til å leve opp til våre grunnleggende idealer og arbeide sammen for fred, utvikling og menneskerettigheter.

Ban Ki-moon