GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS DAG FOR Å BEKJEMPE FORØRKNING

0
612
alt

alt

17. juni 2011

Menneskene som lever i de tørre landområdene som utgjør mer enn 40 % av vår planet, er blant verdens fattigste og blant de som er mest sårbare for sult. De er ofte avhengige av land som er forringet, og der produktiviteten har sunket til under eksistensminimumsnivåer. Nå som verden strever for å oppnå Tusenårsmålene, fortjener disse ”glemte milliardene” av menn, kvinner og barn spesiell oppmerksomhet.

Verdens dag for å bekjempe forørkning faller dette året sammen med det internasjonale året for skog, som er erklært av FNs Generalforsamling for å utdanne den globale befolkningen om skogens verdi, og de ekstreme sosiale, økonomiske og miljømessige kostnadene ved å miste skoger. Disse tiltakene er spesielt relevante i tørre landområder, der tørre skoger og kratt er ryggraden i tørre økosystemer.

Førtito prosent av verdens tropiske og subtropiske skoger er tørre skoger. Ikke bærekraftig landbruk og jordbruk er en betydelig årsak til deres uttømming – og til degraderingen og forørkningen som uunngåelig følger. Dessverre er det kun etter at disse økosystemene er truet at mange lokalsamfunn og myndigheter blir fult klar over betydningen av tørre skoger for samfunnets velvære og rikdom.

Forvaltning, bevarelse og bærekraftig utvikling av tørre skoger er sentralt for bekjempelse av ørkendannelse. Den pågående forgrønningen av Sahel og andre suksesshistorier rundt om i verden viser at degradert landområder kan bli gjenvunnet ved landbruksskogbruk og andre bærekraftige praksiser. Vi trenger å oppskalere disse tiltakene og spre deres resultater vidt.

Vi må også belønne de som gjør tørre landområder produktive, slik at disse prosjektene blomstrer og andre vil forsøke å følge deres eksempel. Ressurser under utvikling i FNs rammekonvensjon om klimaendringer – som REDD Plus og Det grønne klimafond – kan være et stort skritt mot bedre tilpasningsdyktighet for befolkningsgrupper i tørre landområder, som blir først og verst rammet av klimaendringene. Altfor ofte har investeringer i tørre landområder blitt sett på som uproduktivt eller risikabelt, i stedet for å bli betraktet som en nødvendig vei til å bedre velferd i lokalsamfunn og nasjonale økonomier. Vår utfordring er å endre markedsoppfatninger slik at tørre landområder ikke lenger forblir investeringsørkener.

I september vil generalforsamlingen arrangere et toppmøte om ørkenspredning, degradering av landarealer og tørke, i anledning den 66. sesjon i FNs Generalforsamling. Neste år vil verdens ledere delta på Rio+20, FN-konferansen om bærekraftig utvikling. Jeg oppfordrer regjeringer og deres samarbeidspartnere til å bruke disse tilstelningene for å skape mer oppmerksomhet rundt søken etter løsninger på denne presserende utfordringen for bærekraftig utvikling.