Champions of the Earth 2008

0
747

Iniativtakere og ledere innen miljøsaker fra Bangladesh til New Zealand vil bli hedret med en internasjonal prisseremoni i Singapore i april.

NAIROBI: Fra å beskytte den unike biodiversiteten på Yemens øyer til å initiere klimastrategier i Sudan og naturforvaltning på Barbados, markerer Champions of the Earth 2008 seg globalt.

FNs miljøprogram annonserte i dag hvilke sju miljøforkjemperne som er utvalgt til dette årets prisseremoni, heriblant Prins Albert av Monaco, den tidligere amerikanske senatoren Timothy E. Wirth og New Zealands statsminister Helen Clark. New Zealand er utpekt som vertsnasjon for Verdens miljødag med temaet ”Kick the Habit- Towards a Low Carbon Economy!”

Prisen, The Champions of the Earth, som vil bli delt ut i Singapore den 22. april, anerkjenner individer fra alle verdensregioner som har utvist ekstraordinært lederskap i sammenheng med miljøsaker.

De andre utvalgte til dette årets Champions of the Earth er Balgis Osman-Elasha, seniorforsker ved Sudans høyere råd for miljø- og naturressurser; Atiq Rahman, administrerende direktør for senter for avanserte studier i Bangladesh; Liz Thompson, tidligere energi- og miljøminister på Barbados; og Abdul-Qader Ba-Jammal, generalsekretær for Jemens folkekongress.

Alle vinnerne har gått i spissen for fremragende initiativ på innen flere ulike områder; fra miljøpolitikk til nyskapende forskning, med spesielt fokus på bærekraftig utvikling og kampen mot klimaendring.

Kunngjøringen vil bli gjort på kvelden for det tiende spesialmøtet til UNEPs styrende råd, som vil samle over hundre ministre fra hele verden i Monaco den 20.-22. februar. Rådsmøtet i år vil også sette fokus på presserende utfordringer ved klimaendringer- særlig omkring det å mobilisere finansielle initiativ for å begrense verdens karbonutslipp.

Achim Steiner, FNs undergeneralsekretær og administrerende direktør for FNs miljøprogram (UNEP) har uttalt at: ”i dag står vi ovenfor miljømessige utfordringer uten sidestykke. Mer enn noensinne har verden behov for gode ledere som de nominerte til Champions of the Earth; personer som vet å anspore ekte, positiv endring og initiere innovative løsninger på miljøproblemer. Ved å gjøre dette demonstrerer disse inspirerende personene ikke bare at handling og forskjellige retninger innen utvikling er mulige, men også at resultatet av endringer mot en grønn økonomi gir rikelig med muligheter.”