GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS DAG FOR Å MINNE OFRENE ETTER FOLKEMORDET I RWANDA

0
630

7. april 2011

For 17 år siden ble mer enn 800 000 mennesker systematisk drept i Rwanda. I dag hedrer vi deres minne. Våre tanker går også til de overlevende etter folkemordet, som ble etterlatt for å gjenoppbygge lokalsamfunn og en hel nasjon.

Folket og regjerningen i Rwanda har vist motstandskraft og verdighet i håndteringen av traumene i etterkant av denne frastøtende tragedien, som kunne vært unngått. Jeg oppfordrer dem til å fortsette å fremme den inkluderende ånden og dialogen som er nødvendig for helbredelse, forsoning og gjenopprettelse av nasjonen.

De forente nasjoner engasjerer seg for å forhindre liknende tragedier. I løpet av de siste årene har vi sett voksende støtte for den fremvoksende doktrinenResponisibility to Protect” eller ”ansvar for å beskytte” i det internasjonale samfunnet.    

Den internasjonale straffedomstolen i Rwanda, den internasjonale krigsforbryterdomstolen og andre internasjonale domstoler sender ut sterke signaler. Verden vil ikke tolerere straffefrihet etter store brudd på menneskerettighetene og brudd på internasjonal humanitær rett.

 Å forhindre folkemord er både et kollektivt og et individuelt ansvar.

Vi må forbli årvåkne.

Den eneste måten vi i sannhet kan hedre minnet av de som døde i Rwanda for 17 år siden, er ved å forsikre oss om at slike hendelser aldri vil finne sted igjen.