FNs ungdomsutsending på Norgesbesøk

0
640
alhendawi

alhendawi
08.04.13 – 17. januar i år ble FNs første utsending for ungdomssaker oppnevnt av generalsekretær Ban Ki-moon. Ungdomsutsendingen – 28 år gamle Ahmad Alhendawi fra Jordan – befinner seg i disse dager i Norge i forbindelse med et høynivåmøte om energi i Oslo 9. april. Kronprins Haakon skal åpne møtet, som ledes av ministre fra Norge, Tanzania og Mexico.

De unges stemme står høyt på generalsekretærens dagsorden, og målet med utnevnelsen av Alhendawi som ungdomsutsending er å fremme arbeidet både med og for unge verden rundt. Alhendawi har tidligere jobbet med ungdomssaker gjennom frivillige organisasjoner og i Den arabiske liga. Hans rolle i FN omfatter blant annet å øke samarbeidet mellom diverse interessenter som jobber med ungdomsspørsmål, å styrke posisjonen til unge og ungdomsorganisasjoner, og å fremme utviklingen av mekanismer som involverer unge i FNs arbeid.

Alhendawi skal for eksempel sørge for at ungdom tar del i forberedelsene til den såkalte utviklingsagendaen post-2015. Dette vil sikre at unges behov blir tatt i betraktning og deres meninger hørt når verden planlegger tiden som følger fristen for tusenårsmålene (MDGs).

FN har igangsatt en internasjonal dialog om utviklingsspørsmål på 11 ulike temaer, blant annet helse, utdanning, vekst og sysselsetning, ulikhet, styresett og energi. Norge ble sammen med Tanzania og Mexico utvalgt til å lede arbeidet for å sikre at bærekraftig energi får en sentral plass på FNs utviklingsagenda. Arbeidet med nye energimål skal avsluttes på toppmøtet i Oslo. Alhendawi skal holde en åpningstale, og representanter for alle involverte parter, blant annet næringslivet, sivilsamfunnet og ungdom, skal delta. Et sett med anbefalinger vil deretter bli overlevert til generalsekretæren og høynivåpanelet for utviklingsagendaen post-2015.

Norge har lenge fremhevet viktigheten av rollen til verdens unge i formuleringen av utviklingsmål. «Spørsmålet om energi og den globale utviklingsagendaen kommer til å ha stor innvirkning på fremtidige generasjoner, og det er derfor avgjørende at deres stemmer blir hørt i denne prosessen», sa utviklingsminister Heikki Holmås i hans invitasjon til FNs ungdomsutsending til toppmøtet.