UNDP: Katastrofe at investorene flykter fra utviklingslandene

0
668

Nye beregninger fra Verdensbanken viser at næringslivets investeringer i utviklingsland vil falle fra 3 700 milliarder danske kroner i fjor til 1 900 milliarder i år.

”Investorenes flukt fra utviklingslandene er katastrofal. I FNs utviklingsprogram, UNDP, er vi helt overbeviste om at hvis tusenårsmålene skal nås, må den økonomiske veksten i de fattige landene fortsette. I denne sammenheng spiller private investeringer en sentral rolle, fordi de skaper arbeidsplasser, genererer skatteinntekter til utdannelse, helsetilbud og infrastruktur samt å tilby varer som også marginaliserte befolkningsgrupper er avhengige av”, sier Jakob Simonsen, direktør for UNDPs nordiske kontor.

Nedgangen i investeringer i utviklingsland må sees i lys av de siste fire års utvikling hvor Danmarks viktigste handelspartnere, Tyskland og Sverige, har hatt en langt lavere økonomisk vekst enn for eksempel utviklingsland som Uganda og Mosambik. Ikke desto mindre har den økonomiske nedgangstiden ført til at selskaper er tilbakeholdende med å investere i utviklingsland, som tradisjonelt er blitt oppfattet som ustabile og usikre.

Mangel på kapital og investeringer setter ikke bare en stopper for private virksomheter som ellers ville ha bidratt til økonomisk vekst. Det betyr også at flere av tusenårsmålene vil bli veldig vanskelige å nå. En reduksjon i investeringene på 1800 milliarder danske kroner vil ha alvorlige konsekvenser for mange land i sør.

For å redusere skadevirkningene av finanskrisen arbeider UNDP aktivt med myndigheter over hele verden. I Kambodsja bistår UNDP med å etablere sosiale støtteordninger, i Romania og Ukraina har UNDP bidratt med å finne ut av hvilken infrastruktur landet har behov for, slik at de kan øke sysselsettingen, og i Mali og Malawi har organisasjonen satt i gang et prosjekt for å forbedre bøndenes produktivitet.

Og utsiktene er ikke bare dystre. I tiden mellom 2003 og 2008 økte bruttonasjonalproduktene sør for Sahara med mer enn fem prosent årlig. Forhåpentligvis betyr dette at når verdensøkonomien kommer på fote igjen, vil de investorene som ikke skremmes vekk fra u-landene, være mye bedre stilt, enn de bedriftene som forlot regionen.

Kilde: UNDP Nordic Office