Generalsekretærens budskap på Verdens malariadag

0
632

25. April

I fjor på Verdens malariadag sendte jeg ut en oppfordring til handling for å få en slutt på dødsfall forårsaket av malaria, ved å sørge for universell behandlingsgaranti ved utgangen av 2010. Hittil har vi klart å skaffe myggnett til mer en 40 prosent av befolkningen som står i fare for å dø av denne sykdommen. I mange land har malaria-relaterte dødsfall blitt redusert med to tredjedeler.

Disse prestasjonene reflekterer innsatsen til land hvor malaria er endemisk og styrken til de partnerne som støtter dem. Regjeringer, internasjonale institusjoner, donornasjoner, stiftelser, sivil samfunnet, privat sektor og trossamfunn har vist hva vi kan oppnå hvis vi går sammen om å bekjempe en felles fiende. Sammen med min spesialutsending for malaria, Ray Chambers, og Roll Back Malaria Partnerships, vil denne innsatsen fortsette å redde liv.    

Likevel er det fortsatt mye mer som må gjøres for å skaffe til veie nødvendig malariaforebyggende midler og behandling til de som lider av denne sykdommen. Vi må doble vår innsats for å sørge for at alle har tilgang til ett myggnett – og at de vil bli brukt. Hvis vi kan fortsette denne framgangen, vil vi i 2015 kunne nærme oss ingen dødsfall relatert til malaria.  Noe som vil være en betydelig drivkraft for å oppnå Tusenårsmålene.

I en tid med økonomisk krise må vi beskytte investeringer i global helse og ikke la denne sykdommen blomstre opp igjen. Det som har blitt gjort med malaria kan også bli oppnådd med andre utviklingsmål. Hvis vi ser framover, trenger vi å bygge og utvide våre partnerskap til å levere løsninger vi vet fungerer i dag. Vi trenger også å finne nye veier slik at vi kan forhindre sykdommer, redde liv og gi samfunn en sjanse til å vokse og utvikle seg.

Verdens malariadag er mer enn en minnedag – det er en tid for å samle våre styrker for å stoppe denne sykdommen. Sammen kan vi sørge for universell dekning, sette en stopper for dødsfall forårsaket av malaria og gi et håp om at vi kan overvinne også andre utviklingsutfordringer som verden står ovenfor. La oss utelukke malaria.