GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS PRESSEFRIHETSDAG

0
643
alt

alt3. mai 2011

Når regjeringer undertrykker sitt folk og skjermer seg fra granskning, er pressefrihet blant de kraftigste virkemidlene for å avsløre ugjerninger og opprettholde tillit.

Når mennesker opplever diskriminering og marginalisering, kan tilgang til medier gi dem en stemme og skape en felles bevissthet om deres situasjon.

I en tid med presserende globale utfordringer, kan fri utveksling av informasjon og ideer gjennom media knytte folk og land sammen i nettverk for en felles sak.

Røttene til Verdens Pressefrihetsdag ligger hos de afrikanske journalistene som, i kjølvannet av Berlinmurens fall og oppsmuldringen av medierestriksjonene i Øst-Europa, søkte liknende fremskritt på sitt eget kontinent. De arbeidet sammen med UNESCO for å organisere Namibia-seminaret i 1991 som resulterte i Windhoek Deklarasjonen om fri og uavhengige medier, og som i sin tur inspirerte FNs Generalforsamling til å erklære dette en minnedag.

I dag er det folket i Nord-Afrika og Midt-Østen som mobiliserer for sine demokratiske rettigheter og friheter – og de gjør dette med en sterk og kreativ avhengighet til internett og sosiale medier som hjelpemidler for å anspore til endring i sine samfunn. 

Temaet for dette årets markering er ”Nye grenser, nye barrierer”, og setter søkelyset på det dramatisk forandrede medielandskapet. Nye medier og virkemidler som mobiltelefoner fortsetter å bemektige og styrke individer, å tilgjengeliggjøre informasjonsinnsamling og å belyse skjulte handlinger i regjeringer, forretningsdrift og industri.

Likevel, ved siden av disse fordelene finnes fremdeles gamle utfordringer slik som bruk av medier til å spre hat og egge til voldshandlinger. Det er også unekteling nye barrierer som oppstår fordi stater pålegger overvåking av internett, digital trakassering og internettsensur. I følge Committee to Protect Journalists ble minst seks journalister som primært har arbeidet med nettjournalistikk drept i 2010, og i 2008 ble det for første gang fengslet flere nettjournalister enn journalister i tradisjonelle medier.

På Verdens Pressefrihetsdag, la oss minnes de journalistene, redaktørene og andre mediefolkene som har blitt drept på grunn av deres rapportering, og la oss hedre deres minne ved å kjempe for rettferdighet. Straffefriheten som ofte forfølger slike mordere antyder en urovekkende mangel på offentlig bekymring for journalisters beskyttelse, og direkte forakt for den viktige rollen de spiller. Mange andre journalister sitter i fengsler kun fordi de har gjort sin jobb.

På denne dagen, mens vi markerer 20årsdagen for Windhoek deklarasjonen, la oss også love å bygge en bro over det digitale gapet, slik at alle folk han dra nytte fra tilfangen og bruken av nye medier og kommunikasjonsteknologi.

Artikkel 19 i den universelle Menneskerettighetserklæringen forkynner rett for alle folk til å ”søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser”. La oss bekrefte vår forpliktelse til dette grunnfjellsprinsippet om demokrati, utvikling og fred.