Generalsekretærens budskap på Verdens Vanndag

0
706

Temaet for Verdens vanndag i år er “Vann og Kultur”. Vann er ikke bare en vesentlig del av livet, det er også en vidtrekkende kulturell nærhet. Vann er en inspirasjon for artister, fokus for vitenskaplig forskning, og et uunværlig element i mange tradisjoner og trosretningers religiøse ritualer.

På tross av vannets viktighet og ofte hellige natur, fortsetter vann å bli sløst med og degradert over hele verden, i urbane som rurale områder. Atten prosent av verdens befolkning mangler tilgang på rent drikkevann, og 40 prosent mangler grunnleggende sanitære forhold. Hver dag dør rundt 6000 fra vannrelaterte årsaker. De fleste av disse er barn.

Dette er grunnen til at De forente nasjoners generalforsamling i sin resolusjon som erklærer perioden 2005-2015 som internasjonalt aksjonstiår. ”Vann for livet” ba om mer spesifikk handling for å nå internasjonale målsettinger med hensyn til tilgang på vann og sanitære forhold.

Ytterligere understreket generalforsamlingen behovet for å involvere kvinner i all innsats for vann-relatert utvikling. I mange kulturer, deriblant urfolks kulturer, betraktes kvinner som vannets beskyttere. Det er ofte kvinner som bruker lange og slitsomme timer på å lete etter, og bære vann. Kvinnene må i større grad delta i beslutningstaking vedrørende hvordan vann brukes og forvaltes. På denne måten kan landene fullt ut benytte deres kunnskaper, ferdigheter og bidrag.

Dette årets markering av Verdens vanndag sammenfaller med det Verdens Vannforum, som avholdes for fjerde gang i Mexico City. Jeg oppforder alle deltakerne til å arbeide sammen, og sende en tydelig beskjed til verden om alvoret i dette spørsmålet.

Dagen markerer også lanseringen av den andre utgaven av FNs rapport om vann i verden (http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml), produsert av FN-systemets evalueringsprogram for vann. Denne publikasjonen demonstrerer at verden må gjøre mer for å møte utfordringene med hensyn til forvaltning av ferskvann, og hva FN-systemet kan gjøre for å hjelpe. Jeg anbefaler denne til en bred, global skare av lesere.

La oss på Verdens vanndag anerkjenne den kulturelle, miljømessige og økonomiske betydningen av rent vann, i tillegg til å øke innsatsen vår  for å beskytte elver, innsjøer og vannførende lag. Vi trenger en mer likeverdig fordeling av vann, samt å øke effektiviteten ved bruk av vann, særskilt innen jordbruk. La oss iverksette en betydelig innsats innen internasjonale organ, regjeringer og lokalsamfunn, på tvers av tradisjoner og kulturer, for å nå våre mål.