Norsk generalmajor leder FNs observatørkorps i Syria

0
791
511474-ki-moon-mood

511474-ki-moon-mood

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har valgt Robert Mood til å lede observatørstyrken i Syria.

Mood har vært veteraninspektør for den norske hæren og har ledet den nyopprettede veterantjeneste i det norske forsvaret siden i fjor. Før det ledet han FNs observatørkorps UNTSO i Midtøsten.

Robert Mood er født i Norge i 1958 og har lang fartstid og kompetanse fra fredsforhandlinger på nasjonal og internasjonalt nivå, inkludert FNs fredsbevarende styrke UNIFIL i Libanon fra 1989 til 1990.

Forrige lørdag godkjente FNs sikkerhetsråd opprettelsen av UNSMIS, en observatørstyrke med 300 uvæpnede militærobservatører. I en periode på 90 dager har UNSMIS mandat til å overvåke den skjøre våpenhvilen i Syria.

Observatørstyrken skal også overvåke og bidra til å implementere fredsplanen på seks punkter fremmet av Kofi Annan, FNs spesialutsending til Syria og den arabiske liga. Fredsplanen bygger på at volden opphører, gir adgang for humanitære organisasjoner til å hjelpe de som lever i nød, løslatelse av fanger, og opprettelsen av en politisk dialog som tar hensyn til alle partene i landet.

Ban Ki-moon har også valgt Karin Landgren fra Sverige som spesialutsending for Liberia. Hun overtar stillingen etter Ellen Margrethe Løj fra Danmark. Ban Ki-moon takket Løj for hennes målbevisste innsats og viktig bidrag til fredsforhandlingene i Liberia gjennom de siste fire årene.

Landgren er for tiden FNs spesialutsending til Burundi i tillegg til leder for den svenske FN-delegasjonen. Fram til januar i fjor arbeidet hun som representant for FNs generalsekretær i Nepal hvor hun bidro til implementeringen av FNs mandat og avsluttet FNs spesialpolitiske oppdrag i Nepal.

Landgren ble født i 1957 og har mange års erfaring både innenfor politikk, utvikling, og internasjonal rettsvitenskap hos FN. Hun har jobbet mye med saker relatert til flyktninger og menneskerettigheter. Hun har også publisert artikler og undervist om fredsbevaring, menneskerettigheter og barnekonvensjonen.