Globalt samarbeid nødvendig i møte med nye sykdommer

0
673

Nye sykdommer dukker opp hyppigere enn noensinne tidligere, ofte med evnen til å spre seg raskt over landegrenser, og den globale helsesikkerheten er avhengig av internasjonalt samarbeid og overvåkning, ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som ble lansert igår.

Siden 1967 har 39 nye sykdomsfremkallere blitt identifisert, blant annet HIV, ebola og SARS. Sykdommer fra tidligere århundrer, som malaria og lungebetennelse, forblir en trussel som et resultat av mutasjon, utviklet motstandsdyktighet mot medisiner og svake helsesystem.

Eksperter frykter at fugleinfluensaviruset som så langt har smittet 321 personer og tatt livet av 194 av disse, skal mutere seg og gjøre det enklere å spre seg blant mennesker slik som Spanskesyken i 1918-1920. Dette viruset tok livet av mellom 20-40 millioner mennesker.

Rapporten inneholder WHO’s strategiske handlingsplan mot sykdommer og epidemier. Den anbefaler et globalt samarbeid med et overvåknings- og varslingssystem, samt deling av kunnskap, teknologier og materiale som er nødvendig for å sikre den globale helsen. I tillegg ber rapporten om at det skapes et internasjonalt engasjement for å sikre tilstrekkelige helsetjenester i alle land.

”Internasjonal helsesikkerhet er både en kollektiv aspirasjon så vel som et felles ansvar,” sa WHO’s generaldirektør Margaret Chan under lanseringen. Hun understreker at når vi tar vår felles sårbarhet i betraktning, så er global solidaritet og samarbeid veien å gå.

Les hele rapporten her. http://www.who.int/whr/2007/en/index.html