Resolusjon 1325: En nøkkel til varig fred

0
995
Kvinnelig fredsbevarende personell i FN-operasjonen UNIFIL. FOTO: UN Photo.

Kvinner har lenge blitt holdt utenfor fred- og sikkerhetsspørsmål, og fredsbevarende arbeid har lenge blitt dominert av menn og menns synspunkter og behov. 29. mai markeres Den internasjonale dagen for fredsbevarende personell, og i år er temaet: «Kvinnelig fredsbevarende personell – en nøkkel til fred».

31. oktober 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig resolusjon 1325 om kjønn, fred og sikkerhet. Hensikten var å for å øke kvinners stilling i disse spørsmålene.

Resolusjonen understreker hvilken viktig rolle kvinner kan spille i forebygging av konflikter, fredsforhandlinger, fredsbygging og fredsbevaring, og hvordan deres deltakelse er nødvending for å sikre at kvinners synspunkter og behov blir tatt til følge.

31. oktober 2000 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325. FOTO: UN Photo.

20-års jubileum

Den internasjonale dagen for fredsbevarende personell feirer de fremskritt resolusjon 1325 har ført til de siste 20 årene, men minner også om de utfordringer vi står foran da kvinner fortsatt ikke er inkludert i alle fredsprosesser. Kvinnelig fredsbevarende personell er nødvendige for å sikre varig fred og gjøre fredsprosesser enklere og mer vellykkede.

Statistikk viser at kvinner deltakende i fredsavtaler og fredsbevaring fører til positive resultater. Studier av 42 væpnede konflikter mellom 1989 og 2011 viser at fredsavtaler med kvinnelig deltakelse har vært mer vellykkede enn i tilfeller hvor kvinner har blitt holdt utenfor.

– Når vi nå markerer  20-årsjubileum for resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, er det klart at vi må gjøre mer for å oppnå kvinnelig deltakelse i alle fred- og sikkerhetsspørsmål, sa FNs generalsekretær, António Guterres, i anledning dagen.


Kvinner blir fortsatt holdt utenfor

I løpet av de to siste tiårene har vi sett hvordan resolusjon 1325 har bidratt til større kvinnelig deltakelse i fredsoperasjoner, og antallet kvinnelige tjenestepersoner har siden 2015 økt fra år til år. I dag består FNs fredsbevarende personell av 12,8 prosent kvinner. Selv om man har sett en økning, er antallet altså fortsatt lavt. Det viser at kvinner fremdeles blir ekskludert fra mange freds- og sikkerhetsprosesser.

– Kvinner har ofte større tilgang til de lokalsamfunnene vi bistår, noe som gjør oss i stand til bedre beskytte sivile, fremme menneskerettigheter og forbedre arbeidet for fred. Kvinner ugjør fortsatt bare seks prosent av uniformert personell i feltoppdrag, sier Guterres.

På Den internasjonale dag for fredsbevarende personell anerkjenner vi den positive fremgangen som resolusjon 1325 har ført til, men også alle utfordringene vi fremdeles står overfor, og det store arbeidet som må gjøres for å sikre at kvinner er inkludert i alle slike prosesser – da dette er en nøkkel til varig fred.