FN proklamerer 2010 som det internasjonale ungdomsåret

0
761
alt


 alt

På forespørsel fra FNs generalsekretær Ban-Ki moon, proklamerer FN år 2010 som det internasjonale ungdomsåret. Ungdom utgjør 18 % av verdens befolkning og konstituerer 1,2 milliarder mennesker. Temaet i år er dialog og gjensidig forståelse. Med denne lanseringen understreker FNs medlemsland hvor viktig rolle ungdom spiller både på det nasjonale og det globale plan. Målet med lanseringen er at ungdom skal ta del i å fremme demokratiske verdier og prinsipper, respekt for menneskerettigheter, nå FNs tusenårsmål, og fremme solidaritet mellom ulike kulturer og religioner. I denne konteksten oppmuntrer FN alle ungdomsorganisasjoner til å arrangere ulike aktiviteter, debatter, konferanser etc. som setter fokus på ungdoms deltakelse i samfunnet, deres behov, kunnskap og kompetanse. Den offisielle lanseringen finner sted 12. august 2010.